EPILOG OVOGODIŠNJE MANIFESTACIJE: PRLJAVŠTINA NA ŽITNOM TRGU

Odraz (ne) kulture pojedinaca!

Zakupci štandova štandova na „Danima piva“, nakon završetka manifestacije, ostavili su Žitni trg u katastrofalnom stanju. Limeni i žičani kontejneri, kao i žičane korpe koji su postavljeni za odlaganje komunalnog otpada, pojedinima izgleda nisu značili ništa.
– Svoj raznoliki otpad poput staklenih flaša, kesa, limenki, kartonske i plastične ambalaže, papira, grančica, šuta, otpadaka hrane, masnoće koju su izlivali pored šahta i u sam šaht (što može imati za posledicu zapušenje odvodne kanalizacije) i ostalo, bacali su gde su stigli. Poražavajuće je i to, da su ostavili i veće količine žara, koje su radnici „Čistoće”, prvo morali da gase vodom iz cisterni, pa tek onda da odnose i odlože na gradsku deponiju – rekla je Danijela Tančić, zadužena za odnose sa javnošću u JKP „Čistoća i zelenilo“.

S.V.

Opširnije u štampanom izdanju