EVROPSKI IPA FOND: ŽITIŠTE ZAPOČELO POSAO SA RUMUNSKIM SAKALAZOM

Projekat 1

Regija kao mesto za investiranje
U okgviru projekta biće osnovana kancelarija za ratvoj

Opština Žitište i Opština Sakalaz iz Rumunije načinile su prvi korak u realizaciji evropskog projekta prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, a to je formiranje Kancelarije za razvoj. Ugovor o saradnji potpisan je 15. oktobra, a projekat se finansira iz evropskog IPA fonda.

Kancelarija će biti jedinstveni prostor, u kojem će preduzetnici i potencijalni ulagači moći da dobiju sve potrebne informacije i svu podršku za razvoj privrede na teritoriji opštine. Jedna od koristi za Žitište biće i promocija regije kao mesta za investiranje. Partneri iz Sakalaza treba da obezbede jednog provajdera, koji će prikupljati informacije i prezentovati ih u cilju pobošljanja uslova poslovanja u obe opštine.

U projekat će biti uključen i određeni broj malih i srednjih preduzeća, a zaposliće se i usavršavati mladi, stručni ljudi. Time bi trebalo da se stvore uslovi za konkurisanje ubuduće za projekte koji se finansiraju iz evropskih fondova, kao i za izradu dokumenata za lokalni i strateški razvoj i start-ap programe.

O dosadašnjim iskustvima i očekivanjima su na prezentaciji projekta govorili su u utorak predsednici pomenutih opština, Mitar Vučurević i Ilije Todaška.

– Opštini Sakalaz ovo nije prvi projekat prekogranične saradnje. Imamo već dugogodišnju kooperaciju sa Torkom, sa kojim smo realizovali već dva projekta. Očekujemo da kroz ovaj podignemo kapacitete i stvorimo preduslove da ubuduće obe opštine povuku što više novca iz evropskih fondova za razvoj privrede – rekao je Todaška.

S druge strane, predsednik Opštine Žitište, Mitar Vučurević rekao je da lično nema veliko iskustvo sa prekograničnom saradnjom, ali da očekuje da sve posle prvog koraka ide lakše.

– Očekujemo da ovaj projekat donese nova četiri radna mesta mladim osposobljenim, stručnim ljudima. Naravno, svaki početak je težak, neće ni njima možda biti lako da rade ovaj posao, ali tu smo da im pomognemo i usmerimo ih. Mislim da smo prebrodili početne poteškoće i da će sve od sada ići lakše. Imamo u doglednom periodu najava da ćemo sa još nekoliko partnera uspostaviti saradnju, ali na nekom drugom nivou. Nama je najpreča infrastruktura. Svi objekti koji se nalaze u državnom vlasništvu su prioritet, jer su u lošem stanju i potrebno im je renoviranje. Imamo u planu da preko projekata rešimo još mnoge probleme, ali moramo da budemo vredni i realni kada ocenjujemo urađeno – naveo je Vučurević.

Zanimljivo je da je projekat predat na odobrenje Kancelariji za prekograničnu saradnju u Temišvaru još 2011. godine, a kako je rekla Jelena Travar Miljević, menadžerka projekta, saradnja između dve opštine se ovim neće završiti.

Kako je navedeno na konferenciji, Opština Žitište će se truditi da, sa već poznatim partnerima, odnosno opštinama Sakalaz, Dumbrevica i Fakultetom Politehnika iz Temišvara, nastavi prekograničnu saradnju i ubuduće.
SUZANA KOKAVSKI

USPEŠAN TIM
Projekat prati i Kancelarija za informacije Zajedničkog tehničkog sekretarijata za programe prekogranične saradnje „Antnea” iz Vršca, te je i šefica za saradnju sa Rumunijom Elizabeta Stanimirov bila prisutna na konferencji za medije.
– Formiran je prvi zajednički tim, što je jedan od osnovnih uslova da bi se projekat započeo, a nama uskoro dolazi period kada ćemo poslati prvi kvartalni izveštaj. Mogu da kažem da, za sada, ovaj tim funkcioniše u skladu sa zahtevima projekta – rekla je Elizabeta Stanimirov.