Fakultet prelazi u Novi Sad?

Piše: Dalibor Bubnjević

Zrenjanin se već decenijama satanizuje od strane političke elite iz Novog Sada! Nakon neuspelih hapšenja gradonačelnika, suočavamo se sa novim poniženjem. Vladajuća koalicija u Skupštini Vojvodine preinačila je dosadašnju praksu da se u organ upravljanja Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ biraju ovdašnji sugrađani.

Očito da komesari vojvođanske vlasti smatraju da u Zrenjaninu više nema četiri radno sposobne osobe koje bi svojim biografijama i ličnim integritetom mogle da zastupaju interes lokalne zajednice. Sledstveno navedenom, odlučile su da nas potpomognu uglednim stručnjacima iz Šajkaša i Novog Sada. U isto vreme, na fakultetima na teritoriji tzv. glavnog grada Vojvodine, članovi Saveta su uglavnom Novosađani?! Ne bi nas čudilo da, poput „Naftagasa”, novim političkim dekretom i Tehnički fakultet bude dislociran iz srca Banata.
Ako se pažljivije analiziraju potezi aktuelne pokrajinske vlasti, može se (o)lako steći utisak o stavu koji vlastodršci imaju o nama. Na gotovo sve pozicije koje imenuje Skupština ili Vlada Vojvodine, postavljaju se provereni kadrovi iz Novog Sada. Tako više Zrenjaninci nisu kadri da vode Plućnu bolnicu, Banju Rusandu…
Nejasno je zašto vladajuća koalicija u Gradu nije reagovala na ovakve sramne odluke kojima se unižavaju zrenjaninski profesori, lekari… Još je čudnije odsustvo reakcije fiktivnog Pokreta „Napred Banat“ koji je podršku građana na poslednjim izborima dobio upravo na kritici novosadizacije…