GENERACIJE ORLOVAĆANA ODRASTAJU ČEKAJUĆI TERENE I IGRALIŠTE

Krajnji rok je do juna

Devet godina je prošlo od kako je Mesnoj zajednici u Orlovatu Pokrajina odobrila novac kojim bi finansirali izgradnju dečjeg igrališta sa pratećim mobilijarom i sportskim terenima. Međutim, radovi nikada nisu ni počeli zbog problema sa parcelom koja je odabrana za igralište. Sada je uzeta nova lokacija, na kojoj bi trebalo rešiti pitanje svojine, zatim je srediti, i na kraju angažovati firmu i izgraditi terene. Sve ovo valja obaviti do kraja juna jer će u suprotnom biti povučen novac dobijen od Pokrajine.
Pre devet godina orlovatska mesna zajednica je na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine dobila gotovo četiri miliona dinara bespovratnih sredstava. Najmlađi Orlovaćani koji su se te 2011. godine radovali igralištima, terenima za košarku, tenis i odbojku na pesku, sada su već stasali, privode kraju ili su već završili školovanje i pitanje je da li su ostali da žive u svom rodnom selu.

PROBLEM PRAVNE ILI LOKACIJSKE PRIRODE
Prema dopisima Mesne zajednice iz prethodnih godina, realizaciji njihovog projekta isprečili su se imovinsko-pravni problemi sa parcelom na kojoj su planirali izgradnju. Naime, ovo zemljište je pripalo d.o.o. „Novi život” – bivšoj zemljoradničkoj zadruzi.
Mesna zajednica je nakon toga od njih dobila pismenu saglasnost da se parcela vrati u vlasništvo Grada Zrenjanina, ali konverzija nije izvršena, iako se MZ više puta povodom toga obraćala Ministarstvu građevinarstva.U međuvremenu je iskrsao drugi razlog zbog čega se igralište i tereni ne mogu graditi na ovoj parceli – ona se nalazi u zoni gde planovima nije predviđeno podizanje sportskih terena – kaže predsednica Saveta Mesne zajednice Orlovat Biljana Popadić, prenoseći navode koje je dobila od nadležnih. Ona objašnjava da je zbog toga izabrana druga parcela, pored Tamiša, na mestu koje u selu zovu „Jelen”.
– Međutim, ona je u vlasništvu Republike, tako da sada očekujemo da se vlasništvo prebaci na Grad Zrenjanin. Skupština grada je zahtev za to poslala nadležnima. U februaru bi Grad trebalo da raspiše tender da se izabere izvođač radova. Značajno je to što nam je Pokrajina izašla u susret tako što je produžila rok za završetak izgradnje sportskih terena do juna – navodi Biljana Popadić.

NEPOVERENjE
Potpredsednik MZ Orlovat Milenko Radonić ogorčen je zbog dugogodišnjeg zastoja u izgradnji igrališta i terena za mlade Orlovaćane. Promenu parcele smatra problematičnom i sumnjivom odlukom. O tome je prošle jeseni pokušao da pita poslanike – predstavnike građana – u Skupštini Zrenjanina, međutim obezbeđenje ga je udaljilo iz sale.
– Te 2011. godine prošli smo sve kontrole na nivou Pokrajine, naš projekat je odobren na konkursu i novac je uplaćen na račun Mesne zajednice. Onda je usledio zastoj kada je Grad trebalo da reši pitanje zemljišta. Prva lokacija koja je izabrana ima pristupni put, vodu, struju. Ranije je to bilo smetlište i ruglo sela, a onda su se ljudi organizovali, nasuli zemlju, poravnali, kosili travu i održavali taj prostor. Sasvim je moguće da neko želi tu lokaciju za sebe, da li da izgradi firmu ili stambenu zgradu. Novoizabrana parcela nema ni prilazni put, a ni rešeno pitanje vlasništva – ističe Radonić. Nema poverenja u uspešan završetak ovog projekta na novom zemljištu.
Ko hoće, može gajiti nadu da će Orlovat konačno dobiti mesto za igru i bavljenje sportom do kraja juna – posle toga slabi su izgledi.

  • NAJPRE INFORMACIJA O LOKACIJI
    Svako može da zatraži od Javnog preduzeća za urbanizam tzv. informaciju o lokaciji za bilo koju parcelu, kako bi dobio podatke o tome šta na tom prostoru sme da se gradi. Zemljište prvobitno namenjeno za sportske terene i igralište u Orlovatu nalazi se u građevinskom području, u zoni stanovanja. Prostorni plan Grada Zrenjanina sadrži određene šeme koje se primenjuju i na ostala naseljena mesta, a prema ovom dokumentu, sportski tereni bi mogli da se grade i u zoni namenjenoj za stanovanje.

Milana Maričić