GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA „PANONSKE ZORE“: Predsednica dr Jasmina Pekez

Prihvatila sam predlog prijatelja da se uključim u Ekološki pokret „Panonska zora“, kako bismo doprineli ostvarivanju ekoloških ciljeva i motivisali što više mladih da nam u tome volonterski pomognu – ovako doc. dr Jasmina Pekez, novoizabrana predsednica Ekološkog pokreta „Panonska zora“, obrazlaže motiv za aktivnost u Pokretu.

Takođe je naglasila dugogodišnje zalaganje za ostvarivanje ekoloških planova jednog od njegovih osnivača, čelnika i samopregaoca profesora Vukomana Maksimovića.

Redovna Godišnja izborna skupština „Panonske zore“ je održana u utorak, 25. februara, pod rukovostvom dr Zdravka Ždrala, u prostorijama Mesne zajednice „Dositej Obradović“, pod čijim okriljem godinama radi.

Izveštaj o trogodišnjem radu je podneo Vukoman Maksimović podsetivši na niz akcija koje su organizovane, zalaganje članstva, ali i na ne retko nerazumevanje nadležnih, kao i okruženja, pa i na jenjavanje aktivnosti pojedinih članova. Usvojen je i finansijski izveštaj koji je podnela Radmila Popović.

– Ovom Izbornom skupštiom dolazi do velikih i snažnih promena u Ekološkom pokretu „Panonska zora“. Rukovođenje pokreta predajem profesorki dr Jasmini Pekez, s uverenjem i nadom da će poboljšati i osavremeniti njegovo fukcionisanje – rekao je, između ostalog, Maksimović, dosadašnji predsednik Upravog odbora Pokreta.

Brojne su teškoće u radu, među kojima i nedostatak novca za objavljivanje planiranih brojeva ekološkog časopisa „Panonska zora“, čiji je osnivač istoimeni Pokret za čijeg je glavnog i odgovornog urednika izabrana mr Branka Jajić a čiji je zamenik Ivan Palinkaš.

Na čelu Upravnog odbora je doc. dr Jasmina Pekez, a članovi su Aleksandar Đurić i Una Marčeta.

Tekst i foto B.J.