GODIŠNJCA „ZRENJANINA“: Slavimo 69. rođendan!

Danas je „Zrenjaninu“ 69 rođendan. Prvi broj štampan je 1. novembra 1952. godine, kao glasilo Gradskog odbora Narodnog fronta. Najpre je izlazio svake druge subote, zatim je postao nedeljnik koji je na kioscima petkom, a u jednom periodu izlazio je dva puta nedeljno (69 brojeva).

Iako će naredne godine napuniti sedam decenija, „Zrenjanin“ je vrlo moderno opremljena i savremeno dizajnirana novina, a saradnici, novinari i fotoreporteri beleže sve važne događaje ne samo u gradu, nego i u celom regionu.

L.Z.