GRAĐANI NISU PUŠTENI NA RASPRAVU O EKOLOŠKOJ STUDIJI „LINGLONGA”

Onemogućena diskusija, zbog – epidemioloških mera

Iako je javna rasprava o Studiji procene uticaja buduće fabrike guma na životnu sredinu najavljena u sredstvima informisanja, što je praktično i poziv građanima da se uključe, prošlog petka, u zakazanom terminu, građani – njih pedesetak – nisu mogli da uđu u gradsku kuću. Na ulazu ih je zadržalo obezbeđenje zgrade sa policijom. Predstavljanje ove Studije ipak je održano u baroknoj sali pred oko 30 prisutnih – među kojima je bilo najviše zaposlenih u Gradskoj upravi (GU) i tek nekoliko građana.
Ispred gradske kuće se u petak nešto pre 11 sati okupilo pedesetak ljudi – među kojima je bilo članova udruženja „Građanski preokret” i „Stop kafileriji”, kao i aktivista iz drugih gradova, koji su nameravali da učestvuju u javnoj raspravi o ekološkom uticaju budućeg pogona „Linglonga”.
U holu su zaustavljeni, sa obrazloženjem da zbog epidemioloških mera u baroknoj sali ne može biti više od 30 ljudi. Građani su se pobunili, zatraživši da razgovaraju sa nadležnima, međutim, umesto njih, došli su policajci.
– Ako nema uslova da se održi, javna rasprava treba da se odloži. Zašto se ne premesti u gradsku baštu – poručili su okupljeni građani, pitavši policajce po kojoj prijavi su došli i zašto oni pregovaraju sa njima kada nisu nadležan gradski organ.


Za to vreme u baroknoj sali odvijala se rasprava na koju je uspelo da uđe tek nekoliko građana. Oko sat vremena trajalo je izlaganje predstavnika beogradske firme „Enakta”, koja je izradila Studiju, navođenjem stavki iz ovog akta, dostupnog na sajtu Grada Zrenjanina. Potom je saopšteno da je ostalo 20 minuta za pitanja. Sociolog Ivan Živkov obratio se rekavši da je skup protivan Zakonu o zaštiti životne sredine.
– Ne sme se ograničavati prisustvo zainteresovane javnosti. Nije poenta ovakvih događaja da se podele i održe u nekoliko navrata kako bi građani slušali predavanje, već da se čuje javnost. Ispred su ostali ljudi koji su uzeli slobodan dan da bi danas bili ovde, kao i oni koji su došli iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Vrbasa. Gradska uprava je kao organizator morala da obezbedi adekvatan prostor da stanu svi koji žele da učestvuju. Kako su organizovali licitaciju poljoprivrednog zemljišta na stadionu ili konstitutivnu sednicu skupštine u sali Kulturnog centra? Prema tome, svaki akt donet u nezakonitoj proceduri, takođe je nezakonit i biće pre ili kasnije poništen. Prevedite to Kinezima – poručio je Živkov.
Na kraju skupa je saopšteno da će Gradska uprava poslati odgovore svima koji su do sada uputili pitanja o Studiji procene uticaja fabrike guma na životnu sredinu.
Kako je saopštio „Građanski preokret”, GU je posle nekog vremena, nezvanično, putem portira, obavestila one koji se nisu razišli, da će se, nakon prve runde rasprave, održati i druga.
Inače, član 19 Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu posvećen je učešću javnosti i između ostalog navodi da organ nadležan za pripremu plana obavezno treba da obezbedi učešće javnosti u razmatranju izveštaja o strateškoj proceni uticaja.

  • ZAHTEVAMO PONAVLJANJE JAVNE RASPRAVE
    – Polovina građana koji su bili sprečeni da uđu u baroknu salu u petak, podnelo je žalbe na povredu osnovnih građanskih prava u pogledu prisustva i učestvovanja u javnoj raspravi. Zahtevamo ponavljanje javne rasprave i obezbeđivanje uslova za istovremeno prisustvo svih zainteresovanih – saopštio je „Građanski preokret”.

M. Maričić