GRADONAČELNIK U POLJOPRIVREDNOJ STRUČNOJ SLUŽBI ZRENJANIN

– U agrarnom budžetu Grada Zrenjanina biće i ove godine oko 430 miliona dinara – rekao je gradonačelčnik Čedomir Janjić, prilikom posete Poljoprivrednoj stručnoj službi Zrenjanin. Pored subvencionisanja kamata na kredite za repromaterijal, kao i lane, biće subvencionisana i nabavka kvalitetne stoke i njeno osemenjavanje.

Upravo sutra u 10 veterinarskih stanica biće distribuirano 3.400 doza kvalitetnog semena bikova simentalske i holštajn-frizijske rase poznatog porekla, uvezenog iz Austrije, saznajemo u Poljorpiverdnoj stručnoj službi i gradskoj upravi.

M. S-n.