„GRADSKA TOPLANA” IZVESTILA SKUPŠTINU O POSLOVANjU

Blaga zima i zamrznute cene doprineli gubitku

Odgovarajući oba­vezi prema osnivaču – Gradu Zrenjaninu – Javno preduzeće „Gradska toplana” izvestilo je Gradsko veće i Skupštinu grada o stepenu usklađenosti planiranih i ostvarenih aktivnosti iz svog programa poslovanja.
Na samom početku „Gradska toplana” navodi da je za prva tri kvartala ove godine zabeležila gubitak od 71 milion i 442 hiljade dinara. Odmah se daje objašnjenje da je do gubitka došlo usled smanjenja realizacije prihoda od toplotne energije (daljinsko grejanje) i prirodnog gasa. Troškovi nabavke prirodnog gasa od JP „Srbijagas” su porasli, a nije odobreno usklađivanje cena gasa u distribuciji krajnjim korisnicima. Preciznije rečeno, „na snazi” su cene toplotne energije iz oktobra 2015. i prirodnog gasa utvrđene u junu 2016. godine.
Istovremeno, konstatuje se bolja naplata od krajnjih korisnika. Takođe se ističe da se sve tekuće obaveze za preuzet prirodni gas, prema „Srbijagasu”, čiji je osnivač Republika Srbija, izvršavaju u potpunosti.
Realizacija prihoda od kupaca u zemlji manja je za sedam procenata od planirane.
Uvodom u Plan poslovanja za 2019. godinu, koji je usvojen krajem prošle godine, dolazi se do podatka da je planirana prodaja 72.767 megavat časova toplotne energije i 26 miliona i 186.907 kubnih metara prirodnog gasa.


Na toj osnovi bili su planirani poslovni prihodi od jedne milijarde i 444 miliona i 866.000 dinara. Prihodi od prodaje prirodnog gasa planirani su na nivou od 812,5, a od daljinskog grejanja 615,8 miliona dinara, dok su uslovljene (?) donacije planirane na nivou od 16,5 miliona dinara.
Tokom prva tri kvartala tekuće godine broj zaposlenih smanjen je za tri izvršioca.
Podsećamo da su stručnjaci „Gradske toplane” rizik od smanjenja broja potrošača na distributivnom sistemu prirodnog gasa ocenili kao „srednji”, a na daljinskom grejanju kao „mali”.
Pored prihoda od prodaje prirodnog gasa i toplotne energije, bili su planirani i finansijski prihodi od 43,8 miliona dinara, i rashodi u visini od 43,1 milion dinara. Nisu mogli biti izbegnuti ni rashodi na kamate po osnovu dugoročnog kredita poslovne banke i po osnovu obaveza prema nemačkom isporučiocu opreme i tehnologije KfW.

 • NASTAVLjENA REKONSTRUKCIJA VRELOVODNE MREŽE
  Tokom godine koja je na izmaku, tačnije minulog leta, nastavljena je rekonstrukcija vrelovodne mreže u gradu. U Baranjskoj ulici radi se o 270 vrelovodnih cevi, a na potezu od Plućne bolnice do Srednje elektrotehničke i građevinske škole „Nikola Tesla” o 750 metara vrelovodnih cevi. Stare cevi zamenjene su novim predizolovanim cevima, što je praksa već izvesno vreme. Ukupna vrednost radova na ove dve lokacije je 28 miliona dinara.
  Grejna sezona 2019/2020. startovala je 7. oktobra. Tokom oktobra i novembra proizvodnom pogonu je isporučeno 930 hiljada standardnih kubnih metara prirodnog gasa. Putem vrelovoda isporučeno je 8.161 megavat časova (MWh) toplote energije, što je za 13 procenata manje u odnosu na iste mesece prošle godine. Razlog su, naravno, više spoljne temperature.

 

 • GASNA MREŽA – „SRBIJAGASU”
  Na području Grada Zrenjanina gasna mreža prelazi u vlasništvo preduzeća „Srbijagas”. Na taj način izmiruje se dug prema ovom državnom preduzeću, a obezbeđuje se i ulaganje 14 miliona evra u finalizaciju gasifikacije sela. Ugovor je potpisan 11. novembra, a svemu su prethodili pregovori koji su trajali tri godine. Odluka Skupštine grada usvojena je 29. avgusta.
  Na ovoj odluci radilo se dosta dugo. Jednodušna je ocena da je ovo potez na obostranu korist. Predajom mreže i prelaskom jednog broja stručnih radnika u „Srbijagas” ostvareno je potpuno tehničko jedinstvo distributivnog sistema, koji je sada stabilniji i bezbedniji. Eliminisan je gubitak nastao pre deset godina.
  Gasifikacija će osim građanima koji gas koriste kao energent koristiti i nizu krupnih preduzeća, među kojima se u javnosti spominje i kineska kompanija „Linglong”.

M. S-n.