Gradsko veće usvojilo rebalans budžeta

Budžet grada Zrenjanina za 2016. godinu, utvrđen na današnjoj sednici Gradskog veća, iznosi 4 milijarde i 710.846.145 dinara, što je za 540,3 miliona dinara manje od projektovanog krajem prošle godine. Korekcija budžetskih troškova najkrupnija je kod najvećeg korisnika budžeta – Direkcije za izgradnju i uređrenje grada, a imaće uticaja na sve budžetske korisnike, izuzev ustanova socijalne zaštite.

Gradsko veće je usvojilo rebalanse planova rada i poslovanja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Zrenjanin. Dosta pohvalnih reči gradonačelnika Čedomira Janjća upućeno je ustanovama kulture, posebno Narodnom pozorištu i Muzeju.

Od dugoročnijeg značaja je i odluka da se usvoji izveštaj o istraživanju tržišta za ulazak u javno-privatno partnerstvo za izgradnju centralnog postrojanja za prečišćavanje otpadnih voda. Stavljena je hipoteka u korist Hipo Alpe Adria banke na zemljište na kojem će biti podigniuta „fabrika vode“ za koju je oprema nedavno počela da pristiže u zemlju.

M. S-n.