ILIJA MANDIĆ O RADOVIMA NA PIJACI I PLANOVIMA ZA NAREDNI PERIOD

Novi plato na 8,5 hiljada kvadrata

Započelo je uređenje pijace za polovnu robu, popularno zvane „buvljak”. Trenutno je u toku ravnanje i nivelacija terena nakon čega će ovaj prostor biti asfaltiran. U planu je da se plato i proširi, a o ovim i drugim aktuelnostima u Javnom komunalnom preduzeću „Pijace i parkinzi” razgovaramo sa Ilijom Mandićem, direktorom.

U kojoj su fazi radovi na Velikoj pijaci?
– Nakon ulaganja u dve pijace, od tri kojima preduzeće upravlja, obezbeđena su i sredstva za početak uređenja pijace za polovnu robu i robu sa betona, neposredno pored centralne pijace, na oduševljenje građana, a i samih prodavaca na popularnom buvljaku. Trenutno je u toku prva faza uređenja, a radi se na proširenju samog platoa za oko 3,5 hiljade kvadratnih metara. Dakle, ukupan prostor prostiraće se na 8.500 kvadrata. Izvode se pripremni radovi nakon čega će se asfaltirati ili popločavati prostor za prodaju polovne robe i robe sa betona, koji se neće izvoditi u ovoj godini. Grad i preduzeće rade na poboljšanju uslova na pomenutoj pijaci, u planu rada za sledeću godinu je i ograđivanje prostora. Investitor je Grad Zrenjanin, a radovi bi trebali da budu završeni za 15 dana.

Proteklu godinu obeležilo je postavljanje protivpožarne zaštite na bagljaškoj pijaci. Da li je prostor spreman za upotrebu?
– Radovi na bagljaškoj pijaci, u vezi sa protivpožarnom zaštitom su završeni. Postavljeni su protivpožarni paneli, a celokupna metalna konstrukcija je prefarbana protivpožarnom bojom. Imajući u vidu da je nosilac investicije bio Grad Zrenjanin, te da su oni obavljali i nadzor nad izvođenjem radova, sledi da i pokrenu postupak za ozakonjenje i dobijanje upotrebne dozvole. Na osnovu informacija koje preduzeće poseduje postupak je u toku, tako da pijaca na Bagljašu kojom mi upravljmo može nesmetano da radi. Takođe, ovaj objekat je pod video nadzorom, te smo na taj način poboljšali sigurnost robe i korisnika pijačnih usluga.

Koje aktuelnosti preduzeće priprema za predstojeći period?
– Planovi za naredni period se odnose na investiranje u sektor parkiranja, koji u dosadašnjem periodu nije bio predmet investicija. Kako smo doslednom politikom naplate prispelih potraživanja uspeli da sektor parkiranja dovedemo do rentabilnog poslovanja, pristupili smo unapređenju usluga i kvaliteta parkiranja. Jedna od novina biće svakako modernizovanje zatvorenog parkinga „Žitni trg”. U prethodnom periodu izvedeni su zemljani radovi (u manjem obimu), koji su bili preduslov uvođenja novog sistema plaćanja i korišćenja pomenutog parkinga. Uvođenjem novog sistema parkiranja, korisnicima se omogućuje elektronska naplata, dostupnost informacija putem panela: cena, vreme provedeno na parkingu i broju slobodnih mesta. Svakako jedna od prednosti ovakvog načina rada je i kraće zadržavanje na izlazu, što je korisnicima bila jedna od čestih zamerki.

  • UVOĐENjE NOVOG SISTEMA NAPLATE
    – Novi sistem koji uvodimo od sledeće nedelje će olakšati ulazak, bez bilo kakvih radnji od strane korisnika, jer ulaz vozila registruje kamera koja evidentira vozilo, beleži tablicu i aktivira petlju za podizanje ulazne rampe. Isti postupak važi i prilikom izlaska, ako se radi o ENP- elektronskoj naplati parkiranja, odnosno naplate na licu mesta za korisnike koji pomenutu ENP aplikaciju nisu instalirali. Naravno tu su i semafori koji regulišu ulaz/izlaz, kao i zglobne rampe, koje za cilj imaju umanjenje štete koja nastaje prilikom nepažnje vozača, biciklista i drugih korisnika parkinga. Očekujemo da radovi počnu iduće sedmice, a rok za izvođenje radova je 30 dana.

Miroslava Malbaški