INKLUZIVNO PREDŠKOLSKO VASPITANjE

S osmehom u vrtić

Na osnovu analiza koje su rađene za potrebe izrade „Strategije za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja Grada Zrenjanina za 2018-2022”, pokazalo se da bez obzira na činjenicu da Grad Zrenjanin i Predškolska ustanova nemaju listu čekanja za upis dece u vrtiće, ipak postoji određeni broj dece koja nisu obuhvaćena programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a posebno dece iz osetljivih društvenih grupa.
– Od nadležnih institucija dobili smo podatke o broju dece koja nisu obuhvaćena sistemom predškolskog vaspitanja i na taj način planirali aktivnosti u okviru projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje – S osmehom u vrtić” – istakla je Tatjana Lojović, koordinatorka Radne grupe za izradu i implementaciju projekta u Gradu Zrenjaninu.
U nastojanju da se realizuju zacrtani ciljevi, Grad Zrenjanin je sa partnerima realizovao promotivnu aktivnost pod nazivom „Ruku nam pruži, sa nama se druži” na kojoj su roditelji informisani o projektu.
– Razvili smo različite programe koji se razlikuju po obliku, trajanju i programskom opredeljenju. Realizovani su kratki programi „Muzika i pokret” i „Mi kao umetnici” van prostora predškolske ustanove, a u saradnji sa institucijama iz lokalne zajednice – kaže Lojović.
Priređene su i radionice „Logoped –i-ja”, „ I tata je važan”, „Dugu produži sa nama se druži” i „U nečemu smo slični, po nečemu različiti – i to je baš lepo” za decu koja nisu obuhvaćena sistemom predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
– Deca su na radionicama bila aktivna, istraživala su i učila kroz istraživanje u novoj sredini, učila su kroz igru, učila da uvažavaju različitosti, a prvi put su se susreli sa vaspitačima i stručnim saradnicima. Vaspitači i stručni saradnici su imali priliku da unaprede svoje kompetencije kroz neprekidnu razmenu iskustava sa decom i sa drugim odraslim osobama – istakla je koordinatorka Radne grupe za izradu i implementaciju projekta.
– Na osnovu komentara roditelja došli smo do zaključka da projekat „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje – S osmehom u vrtić” pruža mogućnost da roditelji uče i razvijaju svoje kompetencije kao i da su zadovoljni novim načinom rada u smislu ponude različitih programa, povećanjem obuhvata dece, unapređivanjem inkluzivne politike kao i saradnje sa lokalnom zajednicom.
S.V.