INTERNET BUDUĆNOSTI: Predavanje dr Adriana Čeoka iz Malezije

Profesor dr Adrian David Čeok, direktor Imagineering Instituta u Maleziji, koji se bavi istraživanjima budućnosti internet komunikacija, ponovo će boraviti u Zrenjaninu, na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin”, gde je prošlog septembra održao zapaženo predavanje „Internet budućnosti: Everysense Everywhere Human Communication“ (www.adriancheok.info).

U četvrtak, 1.juna, u 12 časova u amfiteatru Tehničkog fakulteta profesor Čeok će održati predavanje na temu Everysense, Everywhere Human Communication”. Studenti i svi oni koji su zainteresovani  imaće priliku da čuju predavanje, koje će profesor održati 25.maja, u okviru festivala nauke u Londonu, kao predavač na Cass MBA London Simpozijumu.

-U međuvremenu, dr Čeok je izabran za gostujućeg profesora, na našem Univerzitetu, za predmet Ambijentalne inteligencije, na doktorskim studijama Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin”, za koje se očekuje uskoro akreditacija – rekla nam je prof. dr Dragica Radosav, dekanka TF „Mihajlo  Pupin”. -Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” ima potpisan Ugovor o saradnji sa Institutom iz Malezije, gde će moći  da se edukuju kroz konkretne projekte naši  doktoranti i studenti.

Naš velikan Nikola Tesla je uzor i inspiracija u stvaralaštvu ovog izuzetno poznatog inovatora i naučnika, a dolazak i predavanje poklon studentima u  ovom gradu.

Predavanje je otvoreno za javnost.

M.B.