JKP „ČISTOĆA I ZELENILO” ĆE IMATI DOSTA POSLA U TOKU OVE GODINE

Ulaganje u komunalnu higijenu

Javno komulano preduzeće „Čistoća i zelenilo” u ovoj godini nastavlja sa redovnim aktivnostima, među kojima je u središtu pažnje održavanje čistoće. Standardna usluga ovog preduzeća jeste sakupljanje, odvoženja i odlaganje smeća iz stambenih, poslovnih i drugih objekata. Održavanje javno prometnih i zelenih površina jeste još jedna od aktivnosti koje obavlja „Čistoća i zelenilo”. Pod okriljem preduzeća je i delatnost zoohigijene.
Prema planu rada koji je usvojen na jednoj od prethodnih sednica gradske Skupštine, prihodi za ovu godinu bi trebalo da iznose 800 miliona dinara što je za 6,45 odsto više od prošlogodišnjih. Ukupni rashodi za 2022. planirani su u iznosu od 798 miliona.

ODNOŠENJE ĐUBRETA I U NASELJENIM MESTIMA
Služba za iznošenje i deponovanje smeća planira da poveća fizički obim poslovanja u samom jezgru grada zbog izgradnje objekata kolektivnog stanovanja – zgrada. Odvoženje komunalnog otpada nastavlja se u 22 naseljena mesta, a više od 138 miliona dinara će iznositi prihodi od ovih aktivnosti.
Prema programu poslovanja JKP „Čistoća i zelenilo”, održavanje čistoće površina javnih namena bi trebalo ostvari prihod od 78 miliona dinara.
– To podrazumeva čišćenje trotoara i ručno pražnjenje korpi za otpadke, čišćenje parking mesta. Košenje trave, sakupljanje lišća, orezivanje žive ograde, okopavanje i ašovljenje šiblja i ruža baviće se služba za održavanje javnih zelenih površina. Više od deset gradskih parkova će biti održavano pod okriljem ove službe – navodi se u planu poslovanja „Čistoće i zelenila” za 2022. godinu. Osim toga, u 14 sela održavaju javne površine.
Dugoročni interes ovdašnjeg komunalnog preduzeća jeste sređivanje nesaniranog dela deponije, pošumljavanje prostora oko nje i izgradnja sanitarne kasete za odlaganje komunalnog otpada.
Zbog popunjenosti kapaciteta gradske deponije, osmišnjena je ideja da se izgradi nova kaseta, dimenzije 100 puta 200 metara čiji kapacitet bi zadovoljio potrebe u narednih pet godina. Za ovaj projekat neophodno je pribaviti saglasnost nadležnog pokrajinskog sekretarijata ili ministarstva.NABAVKA KONTEJNERA I VOZILA
Plan je da se nabavi stotinu metalnih kontejnera zapremine 1,1 kubnih metara zbog dotrajalosti starih. Putem kredita obezbediće se kupovina dva specijalna vozila autosmećara i specijalnog vozila autopodizača zapremine 25 metara kubnih.
I tokom ove godine sprovešće se prolećna i jesenja akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada iz gradskih mesnih zajednica. Prolećna akcija traje od aprila do maja, a jesenja od oktobra do novembra.
Služba zoohigijene obavlja poslove hvatanja i zbrinjavanja životinja. Veterinarska nega i smeštaj napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka pružaće se, kao i do sada, u prihvatilištu za životinje. Između ostalog, u prihvatilištu se obavlja i čipovanje, sterilizacija i kastracija životinja. Ova služba bi za svoje funkcionisanje trebalo da prihoduje više od 22 miliona dinara.
Po pogramu za 2022. godinu zimska služba planira da utroši 14 tona industrijske soli, a tucanika sedam tona. Značajno je i to što je predviđena izrada prostorija za lagerovanje putarske soli i kamenog agregata, ali i prostorije za smeštaj priključnih mašina.

„PRETRESANJE” IGRALIŠTA
JKP „Čistoća i zelenilo” vodi računa o izletištima „Tisa”, „Šumica” (Motel) i „Peskara”. Za održavanje ovih izletišta predviđeno je više od dva miliona dinara za celu godinu. Na dečjim igralištima bi trebalo da bude oragnizovano sređivanje mobilijara, popravljenje klupa i farbanje đubrijera.
Značajan deo prihoda će biti ostvaren na osnovu pogrebnih usluga. Skoro 42 miliona će se prihodovati od naknade za korišćenje grobnih mesta. Preduzeće vodi računa o sedam gradskih grobalja i održava tri seoska u Melencima. Usluga sahranjivanja bi trebalo da ostvari prihod u iznosu većem od 40 miliona dinara.
U toku ove godine broj zaposlenih u ovom preduzeću bi trebalo da bude 401 lice. Značajan deo sredstava, blizu 400 miliona dinara u bruto vrednosti biće izdvojeno za zarade radnika. To je za 10 odsto više u odnosu na 2021. godinu.

M. Solarov