JKP „ČISTOĆA I ZELENILO” O NEDAVNO ZAVRŠENOJ AKCIJI

Na deponiju odnošeno 50 kubika smeća dnevno

Akcija iznošenja kabastog otpada, koja je realizovana u poslednjih mesec dana, naišla je na dobar odziv sugrađana.
– U svakoj mesnoj zajednici bili su locirani kontejneri zapremine 5 kubnih metara i praznili su se svakodnevno. Odziv građana, kako u individualnom tako i u kolektivnom tipu stanovanja je bio zadovoljavajući. Na gradsku deponiju odnosilo se u proseku oko 45-50 kubnih metara smeća dnevno – rekla je Danijela Tančić, zadužena za odnose sa javnošću u Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća i zelenilo”, preduzeću koje je i organizovalo ovu komunalnu akciju.
Ona je napomenula da je primarni cilj bio da se građani oslobode kabastog otpada, da očiste zajedničke prostorije, dvorišta, podrume i tavane, dok je sekundarni cilj bio da se spreči eventualno stvaranje divljih deponija kako u gradu, tako i na svim prilaznim putevima.
– Građani koji nisu iskoristili da se oslobode kabastog otpada, mogu se obratiti „Čistoći” sa zahtevom da im se ispred kuće ili zgrade postavi kontejner za kabasto smeće zapremine 5 metara kubnih i da za tu uslugu plate u skladu sa važećim cenovnikom Preduzeća. Takođe, svoj otpad mogu odložiti na gradsku deponiju, svaki dan u periodu od 7 do 19 časova, odlaganje je besplatno za fizička lica. Potrebno je samo da se jave portiru, na ulazu u gradsku deponiju, a on će ih uputiti gde i kako treba da odlože otpad- rekla je Danijela Tančić.
Iz „Čistoće” su apelovali na građane da kabasto smeće ne odlažu u kontejnere za kućno smeće, niti pored njih, jer kamioni autosmećari, koji prevoze kućno smeće, po svojim konstrukcionim svojstvima nisu u mogućnosti da prime kabasto smeće, pa isto ostaje pored kontejnera i narušava izgled našeg grada.

S. V.