JOŠ JEDNO PRIZNANJE GRADU ZRENJANINU: Primer dobre prakse u upravljanju javnim finansijama

Gradu Zrenjaninu dodeljeno je Priznanje za primer dobre prakse u upravljanju javnim finansijama, na osnovu izveštaja Državne revizorske institucije. Priznanje je uručeno gradonačelniku Zrenjanina Čedomiru Janjiću, u petak, 14. decembra u Beogradu, na konferenciji Unapređenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou“, kojoj su prisustvovali gradonačelnici, predsednici opština, načelnici uprava, načelnici odeljenja za finansije i budžet, interni revizori, prenosi gradski sajt.

Primeri dobre prakse u upravljanju javnim finansijama izabrani su na osnovu analize procene javnih finansija na lokalnom nivou bazirane na izveštajima DRI i sledećim kriterijumima: obim i finansijski uticaj neslaganja utvrđenih tokom redovnih revizija u odnosu na ukupno izvršenje budžeta, vrsta revizorskog mišljenja izradenog nakon objavljenje revizije, status angažovanja internih revizora u JLS, stepen efikasnosti u ispravljanju grešaka nakon obavljene revizije, stepen izvršenja budžeta u odnosu na plan, obim mera preduzetih u postupku revizije i potraživanja na osnovu poreza na imovinu u odnosu na prihode od poreza na imovinu.

Analizom je obuhvaćeno 119 jedinica lokalnih samouprava. Navedena analiza se odnosi na detaljno analiziranje sedam kriterijuma po svakoj od 119 revidiranih jedinica lokalnih samouprava. Naime, 2014. godine revidirano je 27 jedinica lokalnih samouprava, 2015. godine revidirano je 34 jedinica lokalnih samouprava, 2016. godine revidirano je 26 jedinica lokalnih samouprava i 2017. godine revidirano je 32 jedinica lokalnih samouprava.

Skupu je prisustvovalo oko 200 učesnika, a projekat su sproveli Državna revizorska institucija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Vlade Švajcarske.

Foto: Grad Zrenjanin