Kako sprečiti diskriminaciju

– Prema pritužbama kancelariji Poverenika za zaštitu od diskriminacije, ta vrsta neravnopravnosti pred organima javne vlasti je trećina od svih prikupljenih pritužbi – saopštila je Emila Spasojević, šefica odseka za međunarodnu saradnju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, na drugoj od 10 radionica „Zaštita od diskriminacije – prepozavanje i sprečavanje slučajeva diskriminacije u radu organa jedinica lokalne samouprave“.

Tom prilikom je govorila o postupcima pred Poverenikom za zaštitu od diskriminacije i njihovom trajanju. Kako je rekla, osobe sa invaliditetom, žene i nacionalne manjine su i proteklih godina, a i sada najčešće diskriminisane grupe, posebno kada su u pitanju rad i zapošljavanje. Ona napominje da Poverenik ne kažnjava, nego predlaže kaznu za diskriminaciju.

Suzana Kokavski

diskriminacija 0002_resize diskriminacija 0003_resize