KOMUNALNA PITANjA KLEKA – DO KRAJA GODINE

Kanalizacija je prioritet, gradi se i dalekovod
Završetak kanalizacije u selu prvi je prioritet. Ovo je situacija koja čini da se meštani osećaju revoltirano, bašte plivaju, a radovi se odlažu zbog padavina, ali uskoro ćemo imati rešenje ovog problema. Rešavamo i pitanje kišne kanalizacije – rekao je, u razgovoru o tekućim problemima Kleka, predsednik Saveta Mesne zajednice Goran Stajić.
Zamena kancerogenih vodovodnih cevi od azbesta planirana u prethodnom periodu, još nije realizovana, ali to jeste jedna od tačaka na koju će Savet posebno obratiti pažnju. Prema rečima našeg sagovornika, nakon dogovora sa Elektrodistribucijom oko radova na izgradnji dalekovoda i trafo stanice, u narednom periodu očekuje se početak gradnje dalekovoda od Kleka do Jankovog Mosta. To bi trebalo da bude 1. avgusta.
Na potezu dugom dva kilometra, od fudbalskog stadiona do kupališta „Šlajz”, izgrađena je trim staza koja se još uvek slabo koristi jer se čeka na posipanje struganog asfalta. Postavljanje crkvenog zvonika koje je bilo planirano prethodne godine odloženo je zbog nedostatka finansijskih sredstava. Iz budžeta grada Zrenjanina, van samodoprinosa, Mesna zajednica Klek u 2015. godini imala je 2.880.000 dinara dobijenih sredstava za rešavanje seoskih problema. U protekloj godini, većina planiranih poslova uspešno je obavljena, a do kraja ove godine prvenstveno se očekuje rešenje kanalizacionih i problema u vodovodnoj mreži, kažu u Savetu MZ Klek.
LjILjANA ĐURIĆ