KONKURSI: Stručna praksa i javni radovi

Kao što je na Sajmu zapošljavanja najavljeno, Grad Zrenjanin i Nacionalna služba za zapošljavanje Zrenjanin raspisali su konkurse za realizaciju stručne prakse i za javne radove.

Konkurs za stručnu praksu odnosi se na nezaposlene koja bi na ovaj način stekli znanja za polaganje pripravničkog odnosno stručnog ispita. Program stručne prakse mogu da realizuju preduzetnici – privrednici, javni sektor i udruženja. Predviđeno je nadoknada bude 12. 000 dinara ukoliko nezaposleni koji je angažovan po programu stručne prakse ima srednju stručnu spremu, 14.000 ukoliko ima višu, a 16. 000 ako ima fakultetsku diplomu.

Konkurs za javne radove namenjen je teže zapošljivim licima ili licima u socijalnoj potrebi koja bi bila anagžovana u socijalno-humanitarnim delatnostima, održavanju javne infrastrukture ili na poslovima održavanja i zaštite životne okoline. Na konkursu mogu da učestvuju preduzetnici, zadruge, udruženja ali i pokrajina odnosno lokalna samouprava. Mesečna nadoknada za lica angažovana u javnim radovima koji mogu trajati do četiri meseca, iznosi 18. 000 dinara plus putni troškovi od 2.000 dinara.

Rok za oba konkursa je do 1. juna. Konkurs je objavljen u listu  Zrenjanin” 19. maja.  

M.B.