KORONOM I INTERESOM DRŽAVE U „RAKIĆ PLASTU” I „PENFARMU” OBJAŠNJAVAJU „DIVLJE” PODIGNUT KAMP ZA KINESKE TERENCE

Tužilaštvo traži da policija proveri nalaz inspekcije

Nelegalno podignuti objekti na parcelama „Rakić plasta” i „Penfarma” građeni su za potrebe „Linglonga” koji na obližnjoj lokaciji pravi fabriku guma – tvrde predstavnici „Rakić plasta” i „Penfarma” zrenjaninskoj građevinskoj inspekciji, a što se može videti u rešenjima ovog organa. Takođe je potvrđeno i to da je Rakić plast nelegalno priključen na vodu, struju i kanalizaciju susedne parcele „Penfarma”.
Kao što je „Zrenjanin” nedavno pisao, još u maju prošle godine građevinska inspekcija je donela rešenja o rušenju objekata i zatvaranju gradilišta na parcelama firmi „Rakić plast” i „Penfarm”. Kako se navodi u rešenju ovog organa, na oba placa su se bez građevinskih dozvola gradili poslovni i montažni objekat od gradilišnih kontejnera. Inspekcija je potom naložila da se obustave radovi i uklone objekti.
Ne samo da vlasnici parcela nisu postupili po rešenju, već je izgrađeno još objekata – što je građevinska inspekcija konstatovala krajem oktobra 2020, zbog čega je za obe parcele donela dopunska rešenja o rušenju. Nakon toga je, 21. decembra, podnela Osnovnom javnom tužilaštvu krivične prijave protiv vlasnika parcela, kao i protiv izvođača radova na ovim lokacijama – kineske firme CEEG TEPC (China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co Ltd).
– Predmet navedenih prijava je izgradnja poslovnih objekata bez građevinske dozvole. Postupci su u fazi prikupljanja potrebnih obaveštenja putem Područne policijske uprave u Zrenjaninu, nakon čega će biti doneta odgovarajuća javnotužilačka odluka – navode za naš list iz Osnovnog javnog tužilaštva.

MOLBA DA INSPEKCIJA PROGLEDA KROZ PRSTE
Firma CEEG TEPC je angažovana na gradilištu „Linglonga”, a vezu „Rakić plasta” i „Penfarma” sa fabrikom guma potvrdili su i Siniša Rakić, vlasnik „Rakić plasta” i Branislav Jovanov, direktor „Penfarma”, pokazuje se u rešenjima građevinske inspekcije.
Naime, Rakić je u maju kazao građevinskom inspektoru da se zbog hitnosti izgradnje fabrike guma „Linglong” moralo krenuti sa izgradnjom objekata na njegovoj parceli, ali da zbog vanrednog stanja nisu bili u mogućnosti da pribave kompletnu dokumentaciju. Naveo je da je deo svoje parcele pre godinu dana izdao kineskoj firmi CEEG TEPC, uz dogovor da svu potrebnu dokumentaciju pribavi kompanija. Od predstavnika ove firme tada je dobio informaciju da neće biti problema što se tiče gradnje, da je to odobreno na višem nivou jer je u pitanju posao od državnog značaja.
Sa druge strane, Branislav Jovanov je u pisanom prigovoru nakon kontrole inspekcije u oktobru istakao to da se parcela „Penfarma” nalazi u neposrednoj blizini lokacije na kojoj „Linglong” gradi fabriku guma. Zatim je naveo da je „Penfarm” u poslovnom odnosu sa navedenim stranim investitorom tako što mu izdaje u zakup prostor sa kontejnerima, kao i građevinske usluge. Jovanov je istakao i to da su objekti sazidani nakon prvobitne kontrole inspekcije, takođe, izgrađeni za stranog investitora koji ih koristi za kancelarijske potrebe. Direktor „Penfarma” je u prigovoru inspekciji, između ostalog, podsetio da se radi o najvećoj stranoj investiciji u jugoistočnoj Evropi.
– Imajući u vidu sve navedeno, poreski obveznik moli nadležnu inspekciju da navedena rešenja stavi van snage, kao i da u primerenom roku izvrši naknadnu inspekcijsku kontrolu u kojoj će faktičko građevinsko stanje biti identično katastarskom stanju – zamolio je direktor „Penfarma”, kako se navodi u dopunskom rešenju o rušenju građevinske inspekcije.

STRUJA I VODA SA SUSEDNE PARCELE
Međutim, Siniša Rakić se u svom izjašnjenju građevinskoj inspekciji nakon kontrole u oktobru nije pozivao na najveću investiciju u jugoistočnoj Evropi, već je napomenuo kako je on samo izdao plac u zakup kineskom investitoru CEEG TEPC.
On je u pisanoj izjavi rekao da je od prethodne inspekcijske kontrole upozoravao ovu firmu da moraju srediti dokumentaciju. – U septembru smo imali sastanak sa direktorom CEEG TEPC u Pančevu u pogonu NIS-a. On je lično obećao da će se sve uraditi kako bi se objekti legalizovali i da će legalno uvući priključke i platiti takse za vodu, struju i kanalizaciju – naveo je Rakić. Potom je objasnio da je na sastanku u Gradskoj upravi direktoru CEEG TEPC predočeno da svaka parcela mora imati svoje priključke za vodu, struju i kanalizaciju i da nije moguće da se to uvuče sa susedne parcele, kao što su oni uvukli sa parcele „Penfarma”. Rakić je zbog toga, kako je naveo, više puta upozorio Zdravka Deurića kao predstavnika „Penfarma” i predstavnike firme CEEG TEPC. Dalje je istakao da se ova kompanija kao investitor obratila Gradskoj upravi radi pribavljanja odgovarajuće dozvole, ali da su odbijeni uz obrazloženje da je neophodna izrada urbanističkog projekta. Kako je Rakić naveo inspekciji, kompanija CEEG TEPC je potom ugovor za izradu ovog projekta potpisala sa arhitektonskim studiom „Nuova”.

 

  • POMOĆNI OBJEKTI MORAJU NA ISTOJ PARCELI
    Udruženje Građanski preokret je još ranije upozorilo da kontejneri na parcelama „Rakić plasta” i „Penfarma” zapravo služe za smeštaj radnika angažovanih u izgradnji fabrike guma „Linglong”. To ne dozvoljava Pravilnik o pravilima parcelacije, regulacije i izgradnje koji definiše da se pomoćni objekti grade na istoj parceli gde je i glavni objekat u čijoj su funkciji.

M. Maričić