LICITACIJA DRŽAVNOG ZEMLjIŠTA U ŽITIŠTU

Arenda u proseku 200 evra
Nešto više od 1.785 hektara državne zemlje u 11 katastarskih opština Žitišta, a po programu korišćenja za 2016. ponuđeno je u jednogodišnji zakup lokalnim ratarima. Shodno oglasu koji je „zahvaljujući” nadležnom ministarstvu došao sa višemesečnim zakašnjenjem, prvo javno nadmetanje održano je u ponedeljak, 13. februara, a za mesta Čestereg, Banatski Dvor, Torda, Novi Itebej i Žitište. Dan kasnije, u utorak, 14. februara, održane su licitacije za KO Banatsko Karađorđevo, Begejce, Hetin i Ravni Topolovac, dok je licitacija državne zemlje za KO Srpski Itebej, organizovana u ponedeljak, 20. februara.

Z.D.

Opširnije u štampanom izdanju