LUKIĆEVO: „Ne” samodoprinosu

Punoletni žitelji Lukićeva su odlučili da ne izdvajaju lični dinar za samodoprinos kojim bi finansirali uređenje sela i rad mesnih organizacija i udruženja. Nakon tri dana za glasanje, od kojih je jedan bio u okviru izbora za lokalni, pokrajinski i republički parlament, ovde se za uvođenje samodoprinosa nije izjasnilo dovoljno glasača, a to je nadpolovična većina od ukupnog broja upisanih.
Od ukupno 1620 birača na biračkom spisku, na referendum je izašlo njih 876. Od tog broja važećih listića je bilo 854. Za uvođenje samodoprinosa je glasalo 557 birača, a protiv je bilo njih 297.
Ovo je drugi put u poslednje dve godine da ne uspeva referendum u Lukićevu iako je, za razliku od prošlog, sada smanjena stopa izdvajanja od plata zaposlenih na 2,5 odsto i skraćen rok važenja samodoprinosa sa deset na pet godina.
Bilo je predviđeno da Lukićevljani od ovog samodoprinosa ulažu u izgradnju fekalne kanalizacije, sanaciju i adaptaciju Spomen doma, da se izradi projektna dokumentacija za pijačni prostor, da se uređuje kišna kanalizacija, asfaltiraju ulice i grade trotoari. Takođe se novac očekivao i za održavanje sportskog centra, zelenih površina, parkova i groblja, održavanje ulične rasvete. Najviše će izgubiti društvene organizacije u selu, koje su još jednom ostale bez sredstava za svoj rad.

N. M.