MENJA SE PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELJA GRADNULICA

Uskoro izgradnja javne garaže i pumpe

Odeljenje za urbanizam Gradske uprave u Zrenjaninu stavilo je na javni uvid izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Gradnulica.
Jedna od izmena se odnosi na promenu namene za javne objekte, gde se uvećava površina sa 8,9 na 15 hektara. Predviđa se i povećanje površina za poslovne komplekse, sa 3,2 na 8,7 hektara.
Takođe, u planu je formiranje nove javne površine za Sportsko – rekreacioni centar „Motel”, dok će na Bulevaru Milutina Milankovića biti izgrađena nova benzinska stanica.
Takođe, u ovom delu grada, izmenama plana, omogućena je izgradnja javne garaže. Parking garaža predviđena je na parceli broj 5755, sa smernicama da su u sklopu objekta moguće i komercijalne delatnosti – trgovina, ugostiteljstvo i slično, a u prizemlju objekta i toaleti. Moguća je izgradnja i podzemne etaže.
Predviđeno je da se parcela obezbedi transparentnom ogradom visine 1,8 metara. Ostavljena je i mogućnost fazne izgradnje, pri čemu bi se prvo radilo parkiralište, a potom kompletna parking garaža.
S.V.

Opširnije u štampanom izdanju