MINISTARSTVO KULTURE PODRŽALO BIBLIOTEKU „JOVAN DUČIĆ” SEČANj

Za opremanje 600.000 dinara
Biblioteci „Jovan Dučić” u Sečnju, sa ograncima u Jaši Tomiću, Krajišniku i Sutjesci, odobren je projekat za tehničko opremanje u vrednosti od blizu 600.000 dinara. Za ovu namenu Ministarstvo kulture izdvaja 500.000, dok će Opština Sečanj obezbediti oko 90.000 dinara.
Novac će biti upotrebljen za digitalizaciju bibliotečke građe i stvaranje jedinstvene baze podataka, za šta su neophodni i novi računari; dva od njih bi služila čitaocima za pretragu baze podataka i posetu internetu, dok bi im štampači sa skenerom omogućili da kopiraju stranice knjiga.
S. M.
Opširnije u štampanom izdanju