Moderni putevi otvaraju perspektive

Piše: Dalibor Bubnjević

Početak godine je pogodan momenat za sanjarenja, izradu vizija, kao i formulisanje konkretnih planova. Idealno bi bilo kada bi navedeni kreativni procesi bili zasnovani na realnom sagledavanju vlastitih mogućnosti i stanja u okruženju.
Šta je to što je od vitalnog značaja za Zrenjanin, ali i čitav Srednjobanatski region? Od čega će zavisiti da li će u skorijoj budućnosti naš grad biti pogodno mesto za život, ili pak pustara koju će svi želeti da napuste?
Odgovor na oba pitanja jeste putna infrastruktura! Jedino Zrenjanin koji je povezan modernim saobraćajnicama sa Beogradom i Novim Sadom, ima kakvu-takvu perspektivu. Time će se destimulisati interne migracije, tj. preseljenje iz našeg grada u pomenute centre. Zašto bi neko plaćao visoku kiriju za zakupljeni stan, ako javnim ili sopstvenim prevozom može stići iz Zrenjanina u prestonicu, do radnog mesta, za 45 minuta. Takođe, „brzi kolovozi“ otvaraju i dodatnu perspektivu, budući da će sve više ljudi iz drugih sredina pokušati da pronađu životnu sreću u srcu Banata!
Prema izjavama političara, projektovanje „šnel štrase“ ka Beogradu uveliko traje, a izrađuju se i urbanistički projekti na osnovu kojih će se trasirati put ka Novom Sadu. Nadamo se da su izabrani predstavnici naroda ovoga puta iskreni, jer je pitanje da li bi Zrenjanin bio u stanju da preživi još jedno u nizu neispunjenih obećanja…