NACIONALNА SLUŽBА ZA ZAPOŠLJAVANJE: Prijave na evidenciju po prеstanku vanrеdnog stanja

Vlada Republike Srbije donela je 24. marta Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava korisnike da stranke koje nisu u mogućnosti da se prijave na evidenciju nezaposlenih i podnesu zahtev za novčanu naknadu elektronskim putem ili poštом, tokom vanrednog stanja moći će to da učine po njegovom prestanku. Za vreme vanrednog stanja prekinuće se računanje rokova.
Smatraće se da je dostava rešenja i drugih dokumenata nadležnih organa, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti (prekluzivni rokovi), obavljena kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja. Od ovog dana počinje računanje rokova za izjavljivanje žalbi, prigovora, drugih pravnih sredstava, kao i preduzimanje radnji koje su vezane za rokove koji se inače ne mogu produžavati. Ako je stranka blagovremeno podnela podnesak u vreme vanrednog stanja ili pre isteka 15 dana od prestanka vanrednog stanja, nije potrebno da ga ponovo podnosi.
Takođe, produženi su rokovi za postupanje upravnih organa (rešavanje po zahtevima, žalbama, drugim pravnim sredstvima kao i drugim podnescima stranaka) i oni će se produžiti 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.
Sve informacije možete pronaći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs ili se obratiti nadležnim filijalama telefonom.

L.Z.