NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Podrška nezaposlenim invalidima i Romima

Krajem februara, unazad nekoliko godina, kao mere aktivne politike, Nacionalna služba za zapošljavanje, raspisuje konkurse za subvencije. Podsticanju preduzetništva namenjeni su javni pozivi za dodelu subvencija za samozapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih romske nacionalnosti. Subvencija za samozapošljavanje se dodeljuje jednokratno i iznosi 200.000 dinara, a 220.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih i 240.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.
M. B.

Opširnije u štampanom izdanju