NACIONALNI PARLAMENT USVOJIO PREDLOG O IZBORU PREDSEDNIKA PRIVREDNOG SUDA

Novi mandat Stoiljkovskom

Narodna skupština Srbije potvrdila je izbor Aleksandra Stoiljkovskog, dosadašnjeg rukovodioca Privrednog suda, za predsednika ove ustanove, na zasedanju održanom 22. jula. Kako se navodi u obrazloženju Visokog saveta sudstva, koje je Stoiljkovskog predložilo za novi mandat, on je za kandidaturu dobio pozitivno mišljenje svih sudija Privrednog suda.
Aleksandar Stoiljkovski je rođen 1971. godine u Vršcu. Pravni fakultet u Novom Sadu završio je 1996, a iste godine započeo je pripravnički staž u Trgovinskom sudu u Zrenjaninu. Okončao ga je februara 1999, a toga meseca je položio pravosudni ispit. U martu se zaposlio u Trgovinskom sudu kao stručni saradnik, gde je proveo devet meseci, nakon čega je izabran na stalnu sudijsku funkciju u zrenjaninskom Opštinskom sudu.
Sudija Trgovinskog suda Stoiljkovski je postao 2005. godine, a januara 2010. postavljen je za vršioca funkcije (v.f.) predsednika ovog suda (koji je tada reformisan u Privredni).


Njegov naredni angažman bilo je članstvo u Visokom savetu sudstva (april 2011 – april 2016).
U ovom organu Stoiljkovski je bio tim lider u više projekata, između ostalog i u saradnji sa Evropskom unijom, a jedan od njih je bio i nagrađen od strane Saveta Evrope.
Nakon toga Stoiljkovski je nastavio da obavlja sudijsku funkciju u zrenjaninskom Privrednom sudu. Ponovo je postavljen za v.f. predsednika ove ustanove, gde se nalazi od maja 2019. godine.
Postupa u privrednim sporovima, slučajevima stečaja, zatim izvršnoj i vanparničnoj materiji. Takođe je rukovodilac građanskog odeljenja.
Komisija privrednog apelacionog suda je u dva navrata ocenila da je Aleksandar Stoiljkovski od 2016. do 2020. „izuzetno uspešno obavljao sudijsku funkciju”.
Komisija Visokog saveta sudstva je sastavila listu od troje kandidata za predsednika zrenjaninskog Privrednog suda, a potom je Visoki savet sudstva 28. juna 2021. godine odlučio da parlamentu za ovu funkciju predloži Aleksandra Stoiljkovskog.
M. M.