NADLEŽNI NAVODE DA JE PERLESKA FABRIKA ULOŽILA PARE DA SE NEDOSTACI UKLONE

Mere su sprovedene, nejasno je koje

Fabrika za reciklažu plastike „Feitiansuje”, nakon privremene zabrane rada, ponovo je počela sa proizvodnjom u četvrtak, 3. juna, objavljeno je na sajtu Grada Zrenjanina. U Perlezu se i dalje žale na smrad iz ovog pogona, a ekološko društvo „Belorepan” najavilo je protest u ovom selu za nedelju u 14 časova, zahtevajući da se fabrika zatvori dok se ne stvore uslovi za dalji rad.

ZAMENIK GRADONAČELNIKA SA VLASNIKOM FIRME
Kineskoj kompaniji iz Perleza 13. aprila gradska i pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine naložile su da obustavi proizvodnju, odnosno obavljanje procesa ektruzije i granulisanja mlevene plastike, kao i rad uređaja za prečišćavanje otpadnih gasova. To je saopšteno na sajtu Grada nekoliko dana nakon što su Perležani izašli u javnost žaleći se na smrad i zagađenje sredine.
– Inspektor je u redovnoj godišnjoj kontroli utvrdio da je proizvođač postupio suprotno ugovoru, i nije sproveo sve investicije iz oblasti smanjenja uticaja na životnu sredinu. To je izazvalo određeno odstupanje pojedinih parametara emisije nedozvoljenih materija – predočeno je tada na gradskom sajtu.
Zabrana je trebalo da se primenjuje do dostavljanja rezultata ispitivanja koji dokazuju da nema štetnog uticaja. Zamenik gradonačelnika Saša Santovac obišao je postrojenje povodom ponovnog puštanja u rad.
– Uverio sam se, a to je posle nadzora utvrdila i naša inspekcija, da je investitor uložio sredstva kako bi nedostaci u prosecu proizvodnje bili otklonjeni – kazao je Santovac.
Vlasnik fabrike Hui Hai Ksiao naveo je za gradski sajt da su od donošenja rešenja o privremenoj zabrani rada pristupili i izvršenju mera koje nisu bile predmet rešenja, a za koje su smatrali da su neophodne kako bi sve bilo u skladu sa propisima.

KANAL KRAJ FABRIKE ZAGAĐEN
Sa gradskog sajta je izostalo objašnjenje koje konkretno nedostatke je fabrika „Feitiansuje” sada ispunila i kako, i koji parametri emisije nedozvoljenih materija su odstupali. Do zaključenja ovog broja „Zrenjanina” nisu stigli odgovori na ova pitanja od nadležnih.
Jedini prestup koji je prošle godine kineska fabrika učinila, prema dokumentaciji gradske inspekcije za zaštitu životne sredine, jeste stvaranje buke. Kako je „Zrenjanin” nedavno pisao, ova inspekcija je lane obavila četiri vanredna nadzora fabrike „Feitiansuje”, a jesenas je konstatovala da se u jednoj od mernih tačaka prelazi dozvoljeni nivo buke za zonu stambenog područja tokom noći. Inspektorka je zabranila pogonu „Feitiansuje” da od 22 časa noću do 6 ujutru koristi liniju za mlevenje plastike sa dva mlina.
Inspekcija je utvrdila i da je kompanija obezbedila ispitivanje otpada koji nastaje od prečišćavanja otpadne vode, te da on zadovoljava kriterijume za odlaganje na deponiju neopasnog otpada. Takođe, na osnovu izveštaja o emisiji zagađujućih materija u vazduh, koji su vlasnici fabrike prikazali, uočeno je da nisu prekoračene propisane granične vrednosti. Isto tako, inspekcija je utvrdila i da kineska kompanija vodi evidencije o otpadu i da je dostavila Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj u zakonskom roku.
Osim na smrad, meštani Perleza žalili su se i na zagađenje kanala koji teče pored fabrike, a od kojeg su nekada navodnjavali bašte i njive. Njihove navode potvrdio je izveštaj Zavoda za javno zdravlje, koji je u aprilu angažovala perleska Mesna zajednica kako bi ispitao vodu iz ovog kanala. Pokazalo se da ona odgovara lošem ekološkom statusu (klasa 5), što znači da se ne može koristiti ni u jednu svrhu, poput navodnjavanja, industrijske upotrebe, kupanja.

  • UMESTO 100 ZAPOSLENIH, RADI 9 PERLEŽANA
    „Feitiansuje” u Perlezu posluje od 2018. godine u postrojenju nekadašnjeg „Begej plasta”. Ovaj pogon su kupili od beogradske firme „Eos matriks”. Kupoprodajni ugovor potpisan je 29. oktobra 2018. godine. Kako je „Zrenjanin” tada izvestio, tom prilikom je Ivana Kopilović, advokatica kineske kompanije, najavila da će novi vlasnici u osposobljavanje perlske firme uložiti pola miliona evra i da će u toku tri godine zaposliti 100 radnika, što je tadašnji gradonačelnik nazavao sjajnom vešću. Danas u kineskoj firmi radi 21 radnik, a toga 9 iz Perleza, naveo je 3. juna Saša Santovac. – Kako mi je rečeno, u planu je proširenje kapaciteta i povećanje broja radnika – kazao je Santovac za gradski sajt.

 

  • STUDIJA: ATMOSFERSKE VODE IDU U KANAL
    U Studiji o proceni uticaja kineske fabrike na životnu sredinu, koju je izradila firma „Urbani eko-inženjering”, procenjeno je da su potrebne mere kada je reč o uticaju postrojenja na vazduh, vodu i nastanak otpada. Navodi se da tehnološka voda iz proizvodne delatnosti neće biti ispuštana, već da će se prečišćavati i kao takva vraćati u tehnološki proces. Dalje je predočeno da se atmosferske vode u fabrici prikupljaju preko kanala izvedenih na platoima, te da se zatim postojećom atmosferskom mrežom vode do melioracionog kanala iza kompleksa – što je kanal iz kojeg je vodu uzorkovao Zavod za javno zdravlje.

M. Maričić
Foto: Grad Zrenjanin