Nagybecskereki katolikus temető

Méltó emlékhely az I. világháború katonáinak

A Boldogasszony anyánk elénklésével vette kezdetét a nagybecskereki katolikus temetőben kedden szeptember 21-én az I. világháború katonai áldozatai emlékhelyének az avatása. Egykori himnuszunkat az Emmanuel kamarakórus adta elő.
107 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon 1914. szeptember 21-én helyezték örök nyugalomra az első katonát a nagybecskereki temető katonai parcelláján. 1918-ig összesen 583 személy hunyt el Nagybecskereken, ezek közül 258-at temettek a katolikus temetőben. Sokáig ez a hely jeltelenül állt, és csak egy megrongált feszület tanúskodott arról, hogy itt valaha katonasírok sorakoztak.
Az első lépést a katonák méltó emlékének megőrzése terén a Szent György Loivagrend bánáti priorátusa tette meg. A Lovagrendnek és lovag Dulka Andornak köszönve az itt álló keresztet 2019-ben felújították.
A Magyar Nemzeti Tanács és a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület kezdeményezésére és Magyarország Kormányának támogatásával sikerült ezt az emlékhelyet kialakítani.


Pásztor István Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházának és a VMSZ elnöke besyédében kihangsúlyozta, hogy a végtisztesség megadása az áldozatoknak civilizációs kérdés.
Pásztor István a továbbiakban rámutatott: „Sok olyan emlékhely van, ahol katonai sírok vannak, sok olyan hely van, ahol ehhez hasonló kötelezettséget kell, hogy teljesítsünk. De, hogyha ez itt lehetséges volt, akkor azt gondolom, hogy lehetséges mindenhol máshol, ha megvannak azok a helybéli emberek, akik itt megvoltak, akik a szívükön viselik ezt az ügyet.”
Az egybegyűltekhez szólt Saša Santovac Nagybecskerek alpolgármestere is.
Az emléktáblákat Ft, Masa Tamás nagybecskereki plébános szentelete meg. Halász Dániel református lelkész viszont áldást mondott.


Az avatáson jele voltak Németi Zsolt Magyarország belgrádi nagykövetségének I. osztályu titkára, Kaizinger Tibor Magyarország szabdkai főkonzulátusának első beosztott kunzula,Jerasz Anikó a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke,Szakállas Zsolt a tartományi kormány alelnöke, oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi tikár, Kovács Elvira a VMSZ alelnöke, Sutus Áron a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.
Az emlékmű avatásán jelen voltak a Szent György Lovagrend tagjai is.
A temetőben négy táblát helyztek el, melyen az itt eltemetett katonák nevei kerültek felvésésre. Csömöre Zoltán nagykikindai történész kutatatta fel a neveket. Ezen munka alapján egy kétnyelvű kötet is megjelent, amely a nagybecskereki kórházban elhunyt katonák neveit is tartalmazza. Az emléktáblák Szekula János nagybecskereki kőfaragómester munkája.
A megemlékezés koszorúzással zárult. A kegyelet virágait, elsőként Magyarország belgrádi Nagykövetsége, Magyarország szabadkai Főkonzulátusa, a Magyar Nemzeti Tanács koszorúzott.
A VMSZ és a VMDK képviselői, valamint a VMMSZ, a nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium, a Szent György Lovagrend tagjai, valamint a nagybecskereki Petőfi MME képviselője is elhelyezte a kegyelet virágait az emlékhelynél.