NÁRODNOSTNÁ RADA SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY SCHVÁLILA NOVÝ ŠTATÚT A VYVOLILA ČLENOV VÝBOROV

Postavený základ na novú činnosť

Národnostná rada slovenskej národnstnej menšiný pred koncom minulého roku vyvolila podpredsedu a predseda, podpredsedov a členov výkonnej rady, ako i predsedov, podpredsedov a členov všetkých štyroch výborov národnostnej rady. Na zasadnutí boli prítomný 27 členovia NRSNM a chválený bol i štatút.
Druhé zasadnutie bolo uskutočnené v Báčskom Petrovci, presnejšie v priestoroch Matice slovenskej v Srbsku, 28. decembra 2018.
Na samom začiatku sa prítomným prihovoril predseda MSS Ján Brtka, a zasadnutím predsadala predsedníčka Libuška Lakatošová.
Najprv bol schválený program rokovania a zápisnica z prvého konštitučného zasadnutia, ktoré sa konalo v Starej Pazove 4. decembra 2018. Potom bol schválený štatút, najvyšší akt NRSNM, a podľa Dr Miroslava Vitéza, premeny v štatúte sú len preto, aby on bol zladený so zákonom o národnostných radách v Srbsku.
Na zasadnutí v Báčskom Petrovci boli vyvolení aj podpredsedovia NRSNM. Veľkou väčšinou hlasov (22) novými podpredsedmi sa stali Pavel Surový, Zlatko Šimák a Tatiana Vujačićová. Predsedom Výkonnej rady NRSNM sa stal Miroslav Tomáš a za podpredsedov boli zvolení Branislav Kulík a Anna Huďanová. Členmi výkonnej rady sa stali Svetlana Zolňanová (poverená oblasťou vzdelávania), Ján Makan (poverený oblasťou kultúry), Zlatko Lenhart (poverený oblasťou informovania) a Janko Havran (poverený úradným používaním jazyka a písma).

ÚKVS PREDSTAVIL SVOJ PROGRAM
Plán a program práce ako i finančný plán Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január – december 2019 bol taktiež schválený, a plán aktivít UKVS prezentovala členom NRSNM riaditeľka Anna Chrťanová Leskovac. Na tento plán niekoľko poznámok mala Svetlana Zolňanová a potom bol plán i schválený.
– V rámci osobitného bodu Mienky a stanoviská NRSNM pozitívne boli vyjadrené: mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské a základné vzdelávanie obce Vrbas; mienka na sieť verejných ustanovizní pre základné vzdelávanie obce Kovačica; mienka na sieť verejných ustanovizní pre predškolské vzdelávanie obce Báčska Palanka; mienka na voľbu riaditeľa Študentského centra v Novom Sade; mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Jovana Popovića v Novom Sade; mienka na preklad učebnice pre 5. ročník základnej školy Technika a technológia; stanovisko k návrhu Rozhodnutia o doplnení Rozhodnutia o určení názvu ulíc a vidiekov v obci Báč; stanovisko na projekt v rámci výzvy na spolufinancovanie projektov z rozpočtu obce Kovačica v oblasti verejného informovania v médiách v roku 2018 – uviedli v zápisnice zo zasadnutia.
Kto predstavuje štyri listiny v Rade?
List Zrenjanin v minulom čísle uviedol počet hlasov, ktoré listiny na voľbách dostali, a v tomto čísle uvádzame mená ľudí, ktorí budu predstavovať Slovákov vo Vojvodine.
Listinu Matica slovenská v Srbsku – Libuška Lakatošová v NRSNM budú zastupovať: Libuška Lakatošová (Stará Pazova), Branislav Kulík (Pančevo), Zlatko Šimák (Padina), Tatiana Vujačićová (Báčsky Petrovec), Vladimír Francisti (Kisáč), Janko Havran (Stará Pazova), Svetlana Zolňanová (Selenča), Ján Šuľan (Báčsky Petrovec), Janko Kolárik (Padina), Tatiana Brtková (Kovačica), Zlatko Lenhart (Belehrad), Juraj Sudi (Selenča), Ana Chorvátová (Báčsky Petrovec) a Branislav Slivka (Báčska Palanka).
Volebnú listinu Slováci vpred! – Pavel Surový budú zastupovať: Pavel Surový (Kysáč), Miroslav Tomáš (Kovačica), Ana Huďanová (Hložany), Hviezdoslav Čmelík (Stará Pazova), Ján Makan (Báčsky Petrovec), Katarína Vrabčeniaková (Selenča), Tatiana Štaubová (Padina) a Jaroslav Stevanov (Zrenjanin).
Z listiny Hej, Slováci! – Michal Baláž do NRSNM boli zvolení: Michal Baláž (Stará Pazova), Jano Puškár (Kovačica), Martina Martinková Sabolčki (Báčsky Petrovec) a Juraj Červenák (Hložany).
Listinu Liga Slovákov Vojvodiny – Zdenko Kolár budú zastupovať: Zdenko Kolár (Selenča), Ján Gages (Kovačica) a Jarmila Agarská (Kisáč).

Suzana Kokavská