NAUKA: Saradnja fakulteta iz Zrenjanina i Arada

Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” danas je potpisan sporazum o saradnji ove visokoškolske ustanove i Mašinskog fakulteta Univerziteta „Aurel Vlaiku” u Aradu (Rumunija). Sporazum o saradnji predviđa nastavak organizovanja međunarodne konferencije, ali i saradnju profesora i studenata. Sporazum su potpisali dekanka prof. dr Dragica Radosav i dr Dan Glavan, dekan Mašinskog fakulteta. Potpisivanju su prisustvovali dr Ramona Lelea, rektor Univeziteta u Aradu, i dr Joan Radu, prorektor, kao i dr Dijana Karuović i dr Branko Markoski, prodekani zrenjaninskog fakulteta. Katedra za Mašinsko inženjerstvo TF „Mihajlo Pupin” organizuje od 2011. godine međunarodnu konferencije. Novi sporazum predviđa i istraživanja, mobilnost studenata i zaposlenih, kao i zajedničko učešće na projektima.