NEPROPISNO PARKIRANJE: Muke pešaka zbog nesavesnih vozača

Gotovo svakodnevno trotoar ispred ulaza u Narodni muzej zauzimaju automobili koji su tu parkirani, a zaustavljena vozila često se nalaze i pored trotoara, na traci za bicikliste. Nesavesni vozači verovatno se vode time da će na brzinu da svrate u obližnji kafić, pekaru ili trafiku, ne vodeći računa o pešacima i biciklistima kojima ugrožavaju kretanje.