NERVOZA U REDOVIMA ZA BIOMETRIJSKE LIČNE KARTE NA BAGLjAŠU

Penzionerima dozlogrdilo, službenici preopterećeni
Promena ličnih karata, pasoša, zdravstvenih knjižica i sličnih dokumenata večito zadaje muke, jer podrazumeva troškove i višečasovno čekanje u redu. Rok za zamenu starih ličnih karata produžen je do 31. decembra. Sve to najviše pogađa penzionere kojima trajne lične karte moraju da se zamene za čipovane. Kako saznajemo, lične karte ubuduće će, umesto pet, važiti deset godina, dok se važenje tog dokumenta za decu produžava sa dve na pet godina.
Zrenjaninac Jožef Marton nedavno je kontaktirao redakciju lista „Zrenjanin”, žaleći se na veliku gužvu i neorganizovanost u ispostavi Policijske uprave, koja se nalazi u Mesnoj zajednici „Veljko Vlahović” na Bagljašu. Naime, službenica je donedavno svakog dana dodeljivala 24 broja, a svaki broj određen je satnicom, kako se ne bi stvarala gužva i nervoza. Građani dobijaju broj i u određeno vreme dolaze da podnesu zahtev za promenu dokumenta. Premda su namere dobre, nervoze i svađe ipak ima. Ekipa lista „Zrenjanin” obišla je odeljenje Policijske uprave na Bagljašu i zatekla veliki red. U međuvremenu, broj zahteva koji se primaju ovde je smanjen sa 24 na 20 dnevno. Ljudi dolaze u četiri sata ujutru da bi „uhvatili” red.
– Od pravljenja ličnih karata prave biznis. Nije mi jasno zbog čega stari ljudi moraju da menjaju lične karte. Nekada su osobe, kada navrše 50 godina, dobijale trajnu ličnu kartu. Ovde moram da dođem jako rano, da bih eventualno stigao da „uđem” među njih 24. Ovo je treći dan kako dolazim i tek sada sam uspeo da dobijem broj. Došao sam u pola sedam, a 23. sam po redu. Kivan sam jer sam bolestan. Ispada da je loša organizacija nadležnih službi naš problem – nervozno objašnjava Marton.
U Policijskoj upravi kažu da je zbog povećanog obima posla na Bagljašu, posebno u letnjem periodu, pristupljeno podeli brojeva, kako građani ne bi čekali u redu. Kako kažu, gledaju da građanima izađu u susret i pomognu, a ne da odmognu. Oni koji su bolesni, imaju neodložan put i slično, mogu podneti zahtev za izradu ličnih dokumenta po hitnoj proceduri.
– Ukoliko lice zbog invalidnosti ili bolesti nije u mogućnosti da lično podnese zahtev za izdavanje lične karte, neophodno je da neko od članova porodice o tome obavesti Policijsku upravu, pri čemu je u obavezi da priloži dokaz o sprečenosti dolaska – kažu nadležni u Policijskoj upravi. Po prijemu obaveštenja, ovlašćeno lice će, van prostorija Policijske uprave, odnosno na kućnoj adresi tog lica ili na drugom mestu gde se lice nalazi (zdravstvena ustanova, dom za stara i nepokretna lica…) primiti zahtev za izdavanje lične karte i uneti neophodne podatke. Izrađena lična karta će nepokretnom ili bolesnom licu takođe biti uručena na kućnoj adresi, odnosno mestu gde se nalazi.
Jožef Marton nije jedini koji je imao neprijatnosti. Sugrađanka u penziji, koja je želela da ostane anonimna, kritikovala je neljubaznost službenica u sedištu Policijske uprave, jer smatra da ih tretiraju kao građane drugog reda, pa je zato došla na Bagljaš.
– Jeste ovo naša obaveza, ali zameram to što viču na nas, a kada hoćemo da pitamo nešto, drsko nam odgovore. Jako su neprijatni. Oni su tu zbog nas, ne mi zbog njih, i dužni su da nam odgovore na pitanja i razjasne sve nejasnoće. Mislim da nervoze ima jer su i oni opterećeni, a mi bolesni. U svakom slučaju, to je njihov posao. Potrebno je više tolerancije i kulture. Ništa bolje nije ni u ambulantama i bolnicama. Muka me uhvati kada moram da čekam u redu – kaže kivna penzionerka.

PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
Kako bi olakšala i smanjila građanima „sređivanje papirologije”, Policijska uprava po službenoj dužnosti pribavlja podatke iz izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i uverenja o državljanstvu Republike Srbije, pri čemu građani daju izjavu da su saglasni da organ obradi njihove podatke, odnosno da u njihovo ime pribavlja podatke od drugih organa, s tim da uz zahtev za izdavanje lične karte prilože ispravu na osnovu koje se utvrđuje identitet lica koje podnosi zahtev za dokument, kao i dokaz o izvršenoj uplati naknada. Podrazumeva se da građani mogu i sami da pribave potrebna dokumenta i da ih stave na uvid, ukoliko se opredele da za njih organ ne pribavlja podatke po službenoj dužnosti.

VOZAČKE DOZVOLE I REGISTRACIJA
– U Policijskoj upravi u Beogradskoj bb dnevno se u proseku primi 70 zahteva za ličnu kartu i oko 40 za putne isprave, i isto toliko se izvrši i uručenja dokumenata građanima. Pored ovoga, primaju se zahtevi i za izdavanje vozačke dozvole, registraciju oružja, vozila i drugo – navode nadležni u PU. – Prijem zahteva za izdavanje ličnih dokumenata obavlja se u sedištu Policijske uprave od 07.30 do 18 časova svakog radnog dana i subotom do 14 časova dok se u Policijskom odeljenju na Bagljašu zahtevi primaju svakog radnog dana od 7.30 do 15 časova.
I. ISAKOV