NEZAPOSLENI STRUČNjACI: OD OBRAZOVANjA DO STRUČNE PRAKSE

Diploma – za rad ili za čekanje u redu za posao
U Srednjobanatskom okrugu, krajem juna, na evidenciji filijale za zapošljavanje u Zrenjaninu, bilo je 17.231 nezaposlenih, od toga 1.050 osoba sa visokom školskom spremom. Tu su 733 nezaposlena sa diplomom više i visoke strukovne škole i veliki broj srednjoškolaca (skoro 8.000). Oni (ne)strpljivo čekaju svoju šansu, ali se postavlja i pitanje koliko je naš obrazovni sistem usklađen sa zahtevima tržišta i kakva su iskustva poslodavaca i nezaposlenih sa stručnom praksom.
Vladimir Šokolovački, direktor i vlasnik firme „Veldgas”, smatra da dualno obrazovanje može da doprinese školovanju potrebnih profila stručnjaka.
Milena Bečejac

Opširnije u štampanom izdanju…