NOĆ ISTRAŽIVAČA: I Zrenjanin na evropskoj naučnoj mapi

Poslednjeg petka u septembru, u više od 250 evropskih gradova održaće se 12. „Noć istraživača”, manifestacija čiji je cilj da pre svega mladima, približi posao istraživača, naučnika.

U Srbiji, osma „Noć istraživača” biće održana u 11 gradova širom zemlje (Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Pirotu, Požarevcu, Petnici, Inđiji, Zrenjaninu, Šapcu i Subotici), ove godine pod sloganom „Znanje na prvi ogled!“

„Noć istraživača” finansirana je iz programa „HORIZON 2020“ koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma Marija Sklodovska Kiri.
U Srbiji pod imenom „Noć istraživača” postoje dva projekta: ReFocuS i Cool&Hot. Koordinator ReFocuS projekta je Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković” sa partnerima Prirodno matematičkim fakultetom iz Niša, Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac i Centrom za promociju nauke. Projekat Cool&Hot koordinira Fakultet tehničkih nauka Novi Sad sa partnerima, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Novog Sada, Kreativno edukativnim centrom, Visokom tehničkom školom strukovnih studija Zrenjanin, Udruženjem naučnih komunikatora i Centrom za promociju nauke.

U Visokoj trehničkoh školi strukovnih studija u Zrenjaninu pripreme su u toku, a očekuje se da u „Noći istraživača” veliki broj učesnika održi predavanja i eksperimente, kako bi se nauka približila mladima. Takođe, očekuje se i veliki broj posetilaca.

M.B.