NOVA CRNJA: Mladi znanjem do novih projekata

Regionalni edukativni centar Banat je u okviru projekta „Podrška inicijativama mladih u seoskim sredinama“, odobrenog od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, organizovao obuku u periodu od 16. do 18. novembra, namenjenu mladima sa teritorije Opštine Nova Crnja.

Obuka je održana u prelepom ambijentu Kaštela Banaterra. Mladi koji su prepoznali da uz pomoć razvoja sopstvenih veština u pisanju projektnih predloga imaju veće mogućnosti za rešavanje problema sa kojima se susreću u svojim lokalnim sredinama, kao i za aktivnije uključivanje u kreiranje lokalnih politika, bili su aktivni učesnici obuke koju su vodili eksperti sa dugogodišnjim radnim iskustvom u pripremi i realizaciji projekata.

Polaznici, njih 18, su u grupama uz konsultacije sa mentorima razvijali svoje projektne predloge sa kojima će moći u narednom periodu da apliciraju na odgovorajuće konkurse. Takođe, svi polaznici su dobili neophodan materijal i priručnike uz pomoć kojih će moći samostalno da razvijaju nove projektne predloge za prevazilaženje izazova sa kojima se susreću u svojim okruženjima. Projektom je predviđeno da se učesnici obuke koji su zainteresovani da aktivnije učestvuju u kreiranju lokalne zajednice uključe u rad „Kancelarije za podršku aktivizma u seoskim sredinama“, gde će kao volonterski tim raditi na pisanju projektnih predloga i pripremi dokumentacije za apliciranje na konkurse za potrebe formalnih i neformalnih grupa, kao i udruženja sa teritorije Opštine. Kroz podršku tima prilikom implementacije odobrenih projekata obezbediće se rad kancelarije, kao i aktivnost mladih i nakon završetka projekta. U tome će im pomoći i nova IT oprema nabavljena kroz projekat.