Nove laboratorije na „Pupinu”

Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu sutra će biti otvorene laboratorije za hemiju i fiziku koje su opremljene donacijom NIS Gasprom njeft. Nove lobratorije nalaze se u aneksu zgrade fakulteta.

Fakultet uspešno sarađuje sa kompanijom NIS – Gaspromnjeft, tako da je pre dve godine otvoren novi studijski program za obrazovanje inženjera u oblasti eksploatacije nafte i gasa – Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa.

Na Fakultetu, NIS je u 2013. godini opremio i informatički kabinet kako bi unapredio i osavremenio uslove za rad i učenje.

M.B.