IZMENE U MALOJ MATURI – UMESTO KOMBINOVANOG TESTA, IZBORNI PREDMET

Osmaci se mahom opredelili za biologiju

Polaganje završnog ispita za učenike osmog razreda osnovnih škola, uvedeno je školske 2010/2011. godine. Đaci su najpre proveravali znanje iz maternjeg jezika i matematike. Potom su školske vlasti 2014. dodale i kombinovani test od pet predmeta – istorije, geografije, fizike, hemije i biologije. Sada se on ukida.

NOVI KONCEPT OD OVE GODINE
Učenici koji u školskoj 2022/23. godini završavaju osmi razred, mogli su od 1. do 30. decembra 2022. godine da se izjasne koji će test, od pet ponuđenih predmeta – biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija, raditi kao treći na završnom ispitu. Kako će izgledati novi koncept, mali maturanti su to mogli da vide kao učenici sedmog razreda juna prošle godine, pa će možda mirnije sačekati proveru znanja u junu. Očekuje se da će i zbirke zadataka biti objavljene ovog meseca. Mali maturanati će sada 40 bodova poneti iz škole, testovi iz matematike i maternjeg mogu da „donesu” po 24 boda, a treći test – 12; ukupno 100 maksimalnih poena.
Milan Pašić, pomoćnik ministra prosvete, izjavio je i da đak može da se predomisli o izabranom predmetu.
– U narednom periodu, ukoliko neko iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti da se prijavi, ne treba da brine, imaće mogućnost da to obavi u školi od 23. do 27. januara 2023. godine. U tom periodu učenici će moći da provere svoj izbor, a 30. i 31. januara, u školi i da unesu ispravke. Nakon toga, na sajtu Moja srednja škola (MSŠ) i neposredno u školi biće objavljena konačna izjašnjenja učenika o testu koji će polagati kao treći na završnom ispitu – izjavio je Pašić.
Takođe, navedeno je da od izbora predmeta koji će polagati na trećem testu neće zavisiti izbor srednje škole. U školama za nadarene učenike đaci će ispit polagati kao i do sada.

U MUŽLJI ZA GEOGRAFIJU
U Osnovnoj školi „Servo Mihalj”, prema rečima direktora Atile Molnara, izbor predmata je uspešno okončan.
– Ove godine imamo 59 osmaka. Od toga, 41 učenik na srpskom i 18 na mađarskom nastavnom jeziku. Svi roditelji su decu prijavili na završni ispit preko portala MSŠ (Moja srednja škola). Pre prijave razredne starešine su održale krajem novembra roditeljske sastanke, kako bi ih upoznali sa procedurama i kako bi proverili da li imaju pristup esDnevniku, odnosno portalu MSŠ – kaže Atila Molnar.
U mužljanskoj školi je najveće interesovanje za geografiju – 25 učenika, zatim biologiju – 19, istoriju – devet, hemiju – pet. Najmanje interesovanje je za fiziku, prijavio se samo jedan učenik.
Kako je sve to izgledalo u Osnovnoj školi „Dositej Obradović” u Zrenjaninu, objasnila je direktorka Biljana Manić. Najpre je, u skladu sa uputstvima i praksom koja je ustaljena u školi, za roditelje učenika osmog razreda i ove godine održan roditeljski sastanak.

RODITELJI UKLJUČENI
– Od 1. decembra otpočela prijava učenika za polaganje testova na završnom ispitu. Prvi put ove godine roditelji su imali zadatak da sami prijavljuju svoju decu za sva tri testa, gde su izbrali jezik, tip i vrstu testa, odnosno nastavni predmet za treći test – rekla nam je Biljana Manić. U ovoj obrazovnoj ustanovi je, prema prijavama, najpopularnija istorija.
– Pregledom unetih podataka, informatički koordinator u našoj školi uvideo je dve-tri greške, te je preko odeljenjskih starešina to ukazano roditeljima, koji su izvršili izmene ponovnim unosom. U generaciji od 71 učenika za sve je izvršena prijava na portalu Moja srednja škola. Najviše njih se u trećem testu opredelilo za istoriju, njih 32, potom 16 za geografiju, 15 za biologiju, šest za hemiju, a fiziku su odabrala dva učenika.
U Osnovnoj školi „4. oktobar”- Vojvoda Stepa, samo su dva mala maturanta. Oni su za polaganje na završnom ispitu izabrali – biologiju.

M. Bečejac

  • FIZIKA NA DNU LISTE
    Prema evidenciji izbornih predmeta na području Grada Zrenjanina, najpopularnija je bila biologija, saznajemo iz Školske uprave. Za ovaj predmet bilo je 421 prijava. Na drugom mestu je geografija sa 313 đaka. Istoriju je odabralo 171 učenik. Najmanje zainteresovanih bilo je za hemiju i fiziku (84 i 83). Ukupno je, prema prijavama, 1.072 đaka kojima predstoji polaganje završnog ispita. A. I.