NOVINE U GEOGRAFSKOM INFORMACIONOM SISTEMU (GIS)

Popularni zbog rezultata
Zrenjaninski Geografsko informacioni sistem (GIS) novu godinu je počeo dobrim vestima i potpisanim ugovorima o saradnji sa nekoliko opština i organizacija. Naime, na preporuku državnog sekretara Ivana Bošnjaka, zrenjaninski GIS kontaktirao je Rusko-srpsko humanitarni centar kako bi Zrenjanin bio „pilot-opština” u projektu izrade simulacije reagovanja u vanrednim situacijama.
S.K.

Opširnije u štampanom izdanju…