NOVINE U PONUDI JEDNE OD NAJVEĆIH HEMIJSKIH KOMPANIJA U SVETU: BASF za pšenicu, kukuruz i uljarice

Sudeći po dosadašnjem toku vegetacije i vremenskim prilikama, ove proizvodne godine na značajnom delu parcela pod pšenicom neće biti dovoljna dva nego i tri tretmana insekticidima, kako bi se osujetio napad bolesti koji oni prenose: pegavosti, rđe i pepelnice. U programu zaštite pšenice jedne od najvećih hemijskih kompanija u svetu BASF, koji je predstavljen danas u sali Hotela „Vojvodina“, stručnjaci za zaštitu bilja kompanije BASF Srbija ponudili su fungicide „priaxor“, u standardnoj, „duel ultra“ i „praixor“ u intenzovnoj i trio „systiva“, „priaxor“ i „osiris“. Kao isekticide ekspert BASA, diplomirani inženjer zaštite bilja Goran Puhar izdvojio je poznati preprat „fastac“, a među herbicidima „biathlon“ i „dash“.

Inženjer Puhar je predstavio i kompletan program zaštite suncokreta od najčešćih bolesti: bele i sive truleži i sive i crne pegavosti u savremenoj Klirfild tehnologiji, gde dominira proizvođačima već dobro poznati „pulsar“, dok se u klasičnoj tehnologija preporučuje fungicid „pictor“.

U Puharovom izlaganju zanimljiva je bila i analiza fizičkih sila, kao što su temperatura, strujanje vazduha i za razliku od ranijih predavanja i površinskih napona rastvora pesticida koji se primenjuje, čemu BASF poklanja posebu pažnju.

Od herbicida u suncokretu i dalje su aktuelni „focus ultra“, „retengo“, „wing P“ i „frontier“, koji se prodaje pod sloganom: Da korovi ne ugledaju svetlost dana!.

U zaštiti kukuruza ovog puta najviše pažnje je poklonjeno suzbijanju korova – rezistentnog divljeg sirka, primenom preparata „focus ultra“. BASF je priložio listu semenskih kuća čiji su „duo system“ hibridi kompatbilini sa njegovim proizvodom. To su NS seme Novi Sad ( NS 444 Ultra, NS 640 Ultra i NS 5041 Ultra) i međunarodne semenske kompanije Euralis, Causade i RSGT, sa sufiksom Duo.

Diplomiorani inženjer Aleksandar Jotov upoznao je proizvođače sa programom BASFa-a u zaštiti soje. Pored već pomenutih herbicida Fokus Ultra tu je i kombinacija Corum-sa poboljšivačem i okvašivačem Dash, u srednjim i kasnijim fazama i Frontier Super u ranijim fazama razvitka biljke soje.

M. S-n.