NOVOCRNJANIMA STIŽU PORESKA REŠENJA

ROK ZA PLAĆANJE – 14. AVGUST

Akontacija za plaćanje poreza na imovinu i samodoprinosa iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva dospeva 14. avgusta, obaveštava Opština Nova Crnja. U toku je distribucija rešenja za porez na imovinu za ovu godinu, kao i distribucija uplatnica koje će biti dostavljene i onima koji imaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine.
Oni koji imaju neizmirenih obaveza mogu da, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, podnesu zahtev za reprogram duga i da ostvare pravo da im se otpiše 50 posto kamate na taj dug. U periodu plaćanja dugovnog poreza na rate, poreski obveznik je dužan da redovno izmiruje tekuće dospele obaveze utvrđene rešenjem Odeljenja za finansije i budžet opštine Nova Crnja.

B. M.