U TOKU JE PRVA FAZA OBNOVE ZNAČAJNOG OBJEKTA U MELENCIMA

Budući centar kulture

Zavod za zaštitu spomenika kulture započeo je prošle godine obnovu jednog od retkih primera građanske kuće s kraja 19. veka – Bibićeve kuće u Melencima, koja je proglašena za spomenik kulture. Kako je objekat usled dugogodišnje nebrige i neodržavanja pretrpeo znatna oštećenja, potrebno je izvesti ozbiljne građevinsko-zanatske radove kojima bi se kuća adaptirala i privela novoj nameni.
– U jednom delu kuće nalazila bi se spomen-soba grofovske porodice Bibić, sa bibliotekom i čitaonicom, gde bi posetioci mogli da se upoznaju sa bogatom istorijom ove porodice, kao i istorijom Melenaca i značajnijih Melenčana. Drugi deo služio bi za okupljanje kulturno-umetničkih i društvenih udruženja, omladinaca, penzionera, naivnih umetnika. Takođe, u njoj bi se održavale kulturne manifestacije, književne večeri i izložbe, a služila bi i u turističke svrhe – objašnjava Spomenka Urošević, konzervatorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Prema njenim rečima, Bibićeva kuća podignuta je 1896. godine i od tog vremena nije mnogo menjala autentični izgled. Sagradio ju je Paja Bibić, plemić od Jenopolja (1843 – 1918), sin Nikole Bibića, osnivač mnogih društava – Melenačke čitaonice i biblioteke, Crkveno-pevačkog društva „Kolo”, zatim Vatrogasnog društva. Od tada pa sve do sedamdesetih godina 20. veka Bibićeva kuća imala je stambeni karakter.
– Nakon smrti Inke Bibić, naslednici su poklonili kuću selu i ona je prešla u društvenu svojinu. Jedno vreme je služila i kao zabavište, a poslednjih godina tu su se uglavnom okupljali penzioneri – kaže naša sagovornica.
Stručna služba Zavoda izradila je još 2009. godine Projekat za obnovu Bibićeve kuće, čija je odgovorna projektantkinja bila Spomenka Urošević. Nakon proglašenja za kulturno dobro 2018. godine, Ministarstvo kulture je 2019. izdvojilo novac za finansiranje I faze konzervatorskih radova. Ove godine se radovi nastavljaju, a ukupna predračunska vrednost iznosi oko 20 miliona dinara. Angažovana je grupa izvođača: „Ornament inženjering”, „Dekorat” i „Niković kompani” iz Beograda.
– Tokom prve faze obnavljana je spoljašnjost objekta – krov i krovna konstrukcija, a stavljen je zeleni „biber” crep. Postavlja se i nova limarija na celokupnom objektu. Nakon toga slede radovi na zidovima – statička sanacija, sanacija od vlage, malterisanje i izrada ukrasa malterske plastike, kao i molersko-farbarski radovi. Predviđena je i izrada nove stolarije, po uzoru na autentičnu – objašnjava konzervatorka.
U drugoj fazi izvodili bi se radovi u unutrašnjosti kuće, gde su sačuvane kaljave peći, i ostaci dekorativnih tapeta i podova. Takođe, u ovoj fazi predviđeni su i poslovi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, električne energije i grejanja.
Treća faza obuhvatala bi parterno uređenje dvorišta.

Miroslava Malbaški