O PARTICIPATIVNOM BUDŽETIRANJU U EČKI I LUKIĆEVU

Građani Ečke I Lukićeva imali su prilike danas da se upoznaju sa programom participativnog budžetiranja, shodno anketi koja se sprovodi do 7. decembra, u okviru saradnje grada Zrenjanina Balkanske istraživačke mreže – BIRN I Nacionalne asocijacije za lokalni ekonomsdki razbpj – NALED.
U Ečki je građani kao najpriporitetnije, pored izgradnje kanalizacije ppominju postavljanje metalnih kontejnera veće zapremine za odlaganje šuta od gradnje i rekonstrukcije kuća, kao i zaštitu kvarta „Novo naselje“ od površinskih i podzemnih voda.
Lukićevčanima je najptrebniji novac za dovršetak totalne rekonstrukcije Doma kulture, kaoi I popravku odnosno izgradnju lokalnih puteva – prema „Radijatoru“ I novootzvorenom pogonu „VINEKS“.
M. S-n.