OBAVEŠTENjE O PRIJEMU PROFESIONANIH VOJNIKA, ZAINTERESOVANI MOGU DA SE JAVE U ZRENJANINSKU KASARNU

Pešadinci, artiljerci, tenkisti… po ugovoru
Vojnici u rezervi, mlađi od 30 godina, koji su odslužili vojni rok sa oružjem, a zainteresovani su za prijem u radni odnos kao profesionalni vojnici na određeno vreme, mogu da se jave Vojnoj pošti 3160 u Zrenjaninu. Vojna pošta 3160 iskazala je potrebu za prijem profesionalnih vojnika na određeno vreme u rodovima: pešadija, artiljerija, oklopne jedinice, tehnička služba i saobraćajna služba (obvavezna vozačka dozvola C kategorije). Zainteresovani kandidati treba da se jave u Kasarnu „Narodni heroj Svetozar Marković Toza” u Zrenjaninu, Stevice Jovanovića 19, radnim danima od 8 do 14 časova. Selekcija kandidata iz građanstva realizuje se u tri dela. Kandidati podležu opštem lekarskom pregledu i proveri fizičkih sposobnosti. Kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu sportsku opremu: patike, trenerku – šorts, majica (po sopstvenom izboru). U drugom delu, u trajanju od jednog dana, kandidati podležu psihološkoj proceni. U trećem delu, takođe u trajanju od jednog dana, kandidati podležu medicinsko – zdravstvenoj proceni. Više informacija može se dobiti na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gow.rs i Vojske Srbije www.vs.rs i na brojeve telefona 021/ 4835 – 723 i 066/ 8701 – 041 (major Oskar Koso).

M. S-n.