OBJAVLJENI PRVI OVOGODIŠNJI REZULTATI UZORKOVANJA

Voda dobra na kupalištima

Voda na Peskari i na kupalištu na Tisi dobrog je kvaliteta, pokazuje većina uzoraka iz analize koju je tokom maja i juna sprovodio Zavod za javno zdravlje Zrenjanin.
Mereni su parametri sa četiri lokacije – Tisa „Žabaljski most” talpa, Tisa „Žabaljski most” uzvodno od talpe, Peskara merno mesto jedan (leva strana) i Peskara merno mesto dva (desna strana).
U maju je voda na ovim kupalištima uzorkovana tokom četiri dana i kvalitet je na svakoj lokaciji osim na jednoj ocenjen kao „dobar”, odnosno da odgovara klasi II i ima dobar ekološki status. Jedino je 15. maja merno mesto 1 na Peskari dobili ocenu „umeren”, što znači da voda pripada klasi III ali da se može koristiti za kupanje i rekreaciju.
Tokom osam dana uzorkovanja u junu, oba merna mesta na Peskari konstantno su bila „dobrog” kvaliteta. Na Tisi uzvodno od talpe tokom tri dana voda je bila „umerenog” kvaliteta, a pet dana „dobrog”, a oko talpe je tri puta bila „umerenog” kvaliteta, četiri puta „dobrog” i jednom, poslednjeg dana analize 27. juna bila je ocenjena kao „odlična”.
Pri ispitivanju vode sa kupališta, stručnjaci Zavoda vodili su se Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu. Prema ovom dokumentu, kvalitet vode se klasifikuje od odličnog, dobrog, umerenog do slabog i lošeg.

M. M.

18-1б- tisa camas voda obala (5 of 1)