Obuke za konobare, prodavce i izradu bureka

Novi ciklus obuka za nezaposlene u skladu sa potrebama tržišta rada, predstavljen je danas u zrenjaninskoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ). Predviđeno je da u obuke, do kraja 2017. godine, bude uključeno 5.400 nezaposlenih sa evidencije NSZ u Srbiji, i to pre svega iz ugroženih grupa, kao što su nezaposleni bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama i dugoročno nezaposleni. Lica romske nacionalnosti biće prioritet u svim grupama.

U Zrenjaninu su predstavljene obuke za konobare, prodavce u maloprodaji i izrađivače bureka i kora. Formirane su dve grupe sa po šest kandidata. Očekuje se i formiranje dve grupe sa po 12 polaznika za osnovnu informatičku obuku. Obuke za polaznike su besplatne, a obezbeđeni su i udžbenici, radni materijal i oprema, kao i zaštita na radu. Projekat finansira Evropska unija, EU Pomoć teže zapošljivim grupama”, NSZ i Ministarstvo za rad i zapošljavanje.

Selekciju kandidata obavlja Nacionalna služba za zapošljavanje i za vreme obuke polaznici imaju pravo na nadoknadu troškova prevoza, kao i osiguranje u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja – rekli su vođa tima Jovan Ničić i generalni menadžer Zoran Mihajlović iz Summit Consultng Services” doo u konzorcijumu sa kompanijama Evropska konsalting grupa” i BOLT International.

U planu su i obuke za pomoćnika frizera i gerontodomaćice.
M.B.