ODRŽANA DRUGA LICITACIJA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Zakupljeno svega 900 hektara

Od 9.600 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu u 23 katastarske opštine na području grada Zrenjanina zakupce je, na licitaciji održanoj u sredu, našlo svega 900 hektara. Uglavnom je reč o parcelama svojevremeno dodeljenom krupnim investitorima na 30 godina, po pravu prvenstva zakupa.
Zemljište za koje nije bilo interesovanja je slabog kvaliteta: radi se o trsticima i pašnjacima. Izuzetak je pedesetak hektara pod trskom u ataru Belog Blata, a zakupili su ga prerađivači trske iz ovog sela, proizvođači štukatura i sličnog termoizolacionog materijala.
Veći deo zemljišta izlicitirano je po početnim cenama. Izuzetak je nekoliko parcela u Stajićevu gde je poljoprivrednik Stefan Stefanov, u nadmetanju sa svojim suseljanima, za sedamdesetak hektara podigao zakupninu sa početnih 17.633 na 25.663 dinara. Poznati stočar iz Stajićeva, Jugoslav Tomić takođe je zakupio značajnu površinu – oko 140 hektara delom po početnim, delom po uvećanim cenama.
„Nadziđivanja” zakupnine bilo je i u Perlezu i Kleku, dok su u ostalim katastarskim opštinama sa kvalitetnijim zemljištem – Orlovat, Zrenjanin jedan i Zrenjanin tri i Elemir, parcele zakuljene po početoj ceni. Botoška zemlja nije licitirana zbog komasacije koja je u toku.
Prema rečima ljudi iz Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup državnog zemljišta, ova licitacija je realna slika odnosa u agraru. Oni ističu da su zakupnine državnog zemljišta niže bar za petinu od običnog, međuseljačkog zakupa.

 

  • U KLEKU DUPLIRANA POČETNA CENA
    Velika parcela u Kleku, površine 197,5 hektara izlicitirana je do dvostrukog iznosa: sa 16.937,97 na 34.937 dinara po hektaru, pa su licitanti koji žele da „ostanu u igri” morali da u četvrtak, 25. aprila, doplate razliku od 20-procentnog depozita od 2.782.000 dinara. Za ovu parcelu nadmetali su se Zemljoradnička zadruga „Agroklek” i dva individualna proizvođača iz istog mesta.

M. STOJIN