ODRŽANA JAVNA RASPRAVA U PALATI PRAVDE POVODOM IZMENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Cilj je rasteretiti sudove i izbeći odugovlačenje postupaka

Članovi Radne grupe koju čine: Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda, Marijana Nikolić Milosavljević, sudija Višeg suda u Beogradu, Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda i Jelena Deretić, pomoćnica ministra pravde, predstavili su u petak, 11. juna, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku za područje Višeg, Privrednog i osnovnih sudova u Zrenjaninu, Kikindi i Novom Bečeju.
Okruglom stolu u velikoj sali Višeg suda prisustvovali su domaćini Biljana Martinović, predsednica Višeg suda, Zlatoje Ankić, v.f. (vršilac funkcije) Osnovnog suda, Aleksandar Stoiljkovski, v.f. Privrednog suda, kao i sudije, sudijski pomoćnici i savetnici.

16 ČLANOVA KOMISIJE
Sudija Slijepčević je najpre iskazao zadovoljstvo što se ponovo nalazi u zrenjaninskoj palati pravde, gde je napravio prve profesionalne korake koji su ga doveli do Vrhovnog kasacionog suda, a potom je objasnio kako je tekla izrada ovog Nacrta.
– Radna grupa je pre početka rada uputila dopis svim sudijama u Republici Srbiji s molbom da kažu šta smatraju bitnim i u kom pravcu bi izmene trebalo da teku. Na osnovu takvog prikupljenog materijala i naknadno dobavljenih analiziranih zakona o parničnom postupku iz Slovenije, Hrvatske i Mađarske, pristupilo se izradi teksta Nacrta.
Taj posao je vodila komisija od 16 članova (troje sudija Vrhovnog kasacionog suda, po jedan sudija Apelacionog, Osnovnog i Višeg suda, tri profesora građanskog procesnog prava i četiri advokata i određeni broj stručnih lica iz Ministarstva pravde) – naveo je Slijepčević i dodao da su svi članovi komisije većinu odredaba zakona o izmenama i dopunama jednoglasno prihvatili.

IZMENE U PRVOSTEPENOM POSTUPKU
Sudija Marijana Nikolić Milosavljević je bila prvi put u zrenjaninskoj palati pravde. Složila se sa sudijom Slijepčevićem da je to najlepše sudsko zdanje u Srbiji. Sudija Višeg suda u Beogradu je govorila o prvom delu izmena koji je predložila Radna grupa, a koji se u najvećoj meri tiču prvostepenog postupka. Pre toga je prisutne upoznala sa odredbama drugih zakona koji će se menjati u setu sa Zakonom o parničnom postupku, kako bi ispratile ove izmene koje je Radna grupa predložila. Reč je o Zakonu o sudskim taksama i zakonima o vanparničnom postupku, uređenju sudova i javnih tužilaštava…
– Verovatno sve najviše zanima u pogledu stvarne nadležnosti da li će se menjati, s obzirom na to da je snižen cenzus za spor male vrednosti i da je eleminisan cenzus za izjavljivanje revizije. Nadležnost osnovnog i višeg suda ostaje ista. Cilj ovih izmena je ubrzanje i efikasnost, kao i rasterećenje najopterećenijih sudova – objasnila je Marijana Nikolić Milosavljević.

MESNA NADLEŽNOST
Neke od zanimljivih novina odnose se na članove 44 i 45. Iz prvog je obrisan regresni zahtev u stavu 3. Sudija je navela primer da kada se saobraćajne nezgode dogode u Srbiji i osiguravajuća kuća stekne pravo na regresnu tužbu, prema sadašnjem rešenju te tužbe su se podnosile Trećem i Prvom osnovnom sudu u Beogradu, jer se sedam osiguravajućih kuća nalazi na teritoriji Trećeg suda i četiri na teritoriji Prvog. Komisija smatra da to treba da ide prema opštoj mesnoj nadležnosti, prema prebivalištu, odnosno boravištu tuženog.
To se odnosi i na član 45, koji se tiče zaštite prava korisnika finansijskih usluga, uključujući i spor za zaštitu prava potrošača. Time se ravnopravno raspoređuju predmeti u prvom i drugom stepenu. U tom smislu su izmenili i odredbe člana 54, čime se rasterećuje najopterećeniji Privredni sud u Beogradu. Značajno je i što su predložili izmenu odredaba o zahtevima za isključenje, odnosno izuzeće sudija, a unapređene su i odredbe u veštačenju.
Odredbe koje se tiču drugostepenog postupka, postupka pred Privrednim sudom i pojedinih vanrednih pravnih sredstava izneo je sudija Branko Stanković. Kako je rekao, postupak po žalbi reguliše 35 članova, a izmenjeno je osam, jer je zapaženo da se nejednako tumače i primenjuju.
Nakon predstavljanja izmena i dopuna, prisutni su analizirali iznete predloge i imali su mogućnost da postavljaju pitanja i upute primedbe. Nacrt izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku dostupan je na sajtu Ministarstva pravde.

  • APLIKACIJA eSUD
    Pomoćnica ministarke pravde Jelena Deretić predstavila je aplikaciju eSud koja se uvodi ovim Nacrtom zakona. To je savremeno softversko rešenje koje će biti pozicionirano u zaštićenoj pravosudnoj mreži i služiće da ubrza postupke.
    – Prva funkcionalnost koju aplikacija treba da obezbedi jeste elektronsko slanje podnesaka. Svaka stranka, advokat, kao punomoćnik moći će samo uz elektronski kvalifikovani potpis da šalje podneske. Takav akt i inicijalno prispeli podnesci se drugoj strani dostavljaju u pravosudno elektronsko sanduče. Svi će moći da unose podatke kada su na godišnjem odmoru, da prikače rešenje u vezi sa tim, a softver će odbiti dostavu ako je neko odsutan – poručila je pomoćnica ministra pravde.
    Ostale izmene tiču se snimanja ročišta. Kako je rekla, svako ko bude želeo da ročištu pristupi preko video-konferencijske veze, to će moći da obavi putem eSuda.

Iva Isakov