ODRŽANA POSLEDNJA OVOGODIŠNJA SKUPŠTINA: Usvojen budžet za 2022. vredan 6,3 milijarde dinara

Lokalni parlament održao je danas svoje poslednje zasedanje za ovu godinu. Sednica je protekla u usvajanju budžeta za 2022. godinu i najvažnija je od 89 tačka planiranog Dnevnog reda.

Iznos na koji je projektovan, kazao je gradonačelnik Simo Salapura, je realan s obzirom na konstantni rast poreza na zarade, kao i značajno uvećanje sredstava kada su u pitanju eksterni izvori finansiranja, odnosno davanja od strane Republike i Pokrajine.

Prvi čovek grada je istakao i da je veoma bitno što je u razvojnoj komponenti 20 procenata sredstava za investicije, a tiču se izrade projektno – tehničke dokumentacije, izrade planova detaljne regulacije, kao i regulisanja, izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica.
– Značajan iznos je opredeljen, u ukupnom iznosu od 400 miliona dinara, što je rekordan iznos, takođe, imamo deo koji se tiče infrastrukturnog opremanja naših lokacija za industriju i privredu. Jedan deo sredstava, kroz kredit i kroz sopstvena davanja opredelili smo za izgradnju kanalizacije u našim naseljenim mestima, bušenje bunara koji su potrebni u našim seoskim mesnim zajednicama i mnogi drugi programi koji se tiču unapređenja kvaliteta života sugrađana, kako u gradu, tako i na selu – objasnio je Salapura.

Prema njegovim rečima znatan deo novca otići će humanitarnim organizacijama, na sportsku infrastrukturu, u sportu i mislim da smo ove godine na dobrom putu što se tiče i agende kojom država, opremanje industrijske zone. Krajem ove godine, kazao je Salapura, očekuje se da Grad dobije i 510 miliona sredstava planiranih za zamenu vodovodnih cevi na teritorijama četiri mesne zajednice, kao i za izgradnju merno – regulacionih uređaja koji će meriti utrošak vode.
Dobar deo Sednice protekao je u usvajanju
programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova za narednu godinu, kao i kadrovskim promenama – razrešenjima i imenovanjima članova Upravnih i Nadzornih odbora osnovnih i srednjih škola u gradu i naseljenim mestima.

Odbornici opozicionih stranaka podneli su pet predloga za dopunu dnevnog reda koji su na samom početku odbijeni.


Foto: Jovan Drndak Njegović